OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Župan pogostil prostovoljke in prostovoljce Centra starejših

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, se že od leta 1985 trudijo skupaj obeležiti vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije. Ta poseben dan namreč omogoča vsem prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo kaj so v preteklem letu prispevali s prostovoljskim delom na lokalni ravni in seveda tudi na nacionalni in mednarodni ravni v okviru uresničevanja skupno določenih ciljev. Župan Franc Zdolšek, ki je v goste povabil prostovoljke in prostovoljce Centra starejših - Hiše generacij Laško je povedal, da bi moral biti dan prostovoljstva – vsak dan!
Prostovoljci2016 1
V torek, 6. 12. 2016, so bili po dveh letih ponovno vabljeni prostovoljci Centra starejših – Hiše generacij Laško na Občino Laško, kjer se jim je župan Franc Zdolšek med drugim zahvalil ter jim čestital za njihovo nesebično delo. Povedal je, da Občina Laško sicer zagotavlja sredstva za delovanje in vzdrževanje Centra starejših – Hiše generacij Laško, a bi bila le-ta brez srčnih, polnih energije in pozitivnih ljudi – prostovoljcev, le prazna lupina, ki ne bi mogla doseči mnogih ljudi, željnih druženja, ustvarjanja ter ne nazadnje vseživljenjskega učenja. Dejavnost Centra starejših - Hiše generacij Laško namreč temelji na prostovoljstvu. Izvajajo se različne zanimive aktivnosti, ki so namenjene vsem generacijam, ne glede na njihov kraj bivanja in so za vse brezplačne.

Petra Šuster, koordinatorka aktivnosti v Centru starejših – Hiši generacij Laško je poudarila, da je Občina Laško še vedno edina občina v Sloveniji, ki v celoti financira takšno dejavnost na neprofitni ravni, za kar se je v imenu vseh najlepše zahvalila. Vsem prisotnim pa se je zahvalila tudi Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško, ki je poudarila ustvarjalnost in kreativnost delovanja vseh prostovoljcev v Centru starejših – Hiši generacij Laško.

Prostovoljci2016 2
Povabilu se je odzvalo lepo število prostovoljcev. Ob manjši sladki pogostitvi, zanimivem pogovoru in prijetnem vzdušju pa je čas hitro minil.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane