Spletni vprašalnik Celostne prometne strategije o viziji in ciljih

Velikost pisave:
Občina Laško pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njeni pripravi.

Prosimo vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o viziji in ciljih Občine Laško. Anketa je anonimna in vam ne bo vzela več kot 10 minut.

Anketa je dosegljiva na spletni strani   http://88.200.33.40/LimeSurvey/index.php/849863?lang=sl.

mobilnost baner