OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila.
noimage
Gradivo bo javno razgrnjeno od 6. marca do 6. aprila 2017 v prostorih:
  • preddverja Urada župana Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
  • Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Askerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice,
  • na spletnih straneh Občine Laško.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Aškerčeva ulica 6, Rimske Toplice in to v sredo, 22. marca 2017, ob 18. uri.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane