OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Jubilejno leto - 790 trških in 90 let mestnih pravic

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Jubilej01
Letos Laško zaznamujeta dva pomembna jubileja. Praznujemo 790-letnico trških in 90-letnico mestnih pravic. Ob tej priložnosti si lahko na hodniku I. nadstropja občinske zgradbe ogledate  razstavo panojev z najpomembnejšimi poudarki iz preteklosti Laškega.

zgodovinski logo580
Prve naselitve...
V času razcveta sosednje Celeie je delčka njene slave in bogastva bil deležen tudi majhen kraj z izviri zdravilne termalne vode. Kako se je ta imenoval žal ne vemo, je pa, glede na arheološke izkopanine iz tistega časa, bil dokaj živahen. Nekaj stoletij kasneje, s prihodom slovanskih narodov, je dobil tudi svoje današnje ime - Laško.
zgodovinski 177 580
Prvi zapisi, gospostva in trške pravice
Znamenit zapis »in foro nostro Tyuer« (v našem trgu Laško) v dokumentu iz leta 1227, s podpisom Babenberžana Leopolda VI., daje slutiti, da je Laško takrat že imelo trške pravice. V kraju je tako bil sedež sodišča s krvnim sodnikom, morda pa so prebivalci tudi že imeli pravico do sejemskega dne.
zgodovinski 1227 580
V času, ko se je po Evropi širila ideja protestantizma, je v Laško, na svoje prvo službeno mesto, pripotoval Primož Trubar. Prav tu je slišal zgodbo o Mihaelu Tiffernusu, ki mu je kasneje, s svojimi poznanstvi na Württemberškem dvoru, pomagal pri izdajanju knjig v slovenskem jeziku. Laškemu je v tistem času bil podeljen še grb.
zgodovinski 1517 580
Od 19.stoletja in do mestnih pravic
Z odločitvijo, da bo železniška povezava med Dunajem in Trstom, potekala skozi Laško, je kraju bila ponujena priložnost za hiter razvoj, ki jo je le-ta s pridom izkoristil. Na mestu ponovnega odkritja davno pozabljenih izvirov termalne vode je kmalu zraslo moderno zdravilišče, že priznanemu pivu pa je bila odprta pot v svet.
zgodovinski 1847 580
Po 700 letih ponašanja s trškimi pravicami je kralj Aleksandar I. Karađorđević uslišal željo trških veljakov in 17. julija 1927 izdal dekret, s katerem je Laški trg povzdignil v mesto. Laško je dobilo nov polet. Zgrajen je bil vodovod, glavne ceste so dobile asfaltno prevleko, ob Savinji je bila postavljena lična stebričasta ograja, ob obrežju reke je zrasel Sokolski dom …
zgodovinski 1927 580
Mesto je ravno dobilo svoj zagon, ko ga je presenetila in zaustavila vojna. Toda Laško jo je z manjšimi praskami preživelo in se podalo z velikimi koraki v prihodnost. Prebivalstvena struktura se je močno spremenila, kar daje kraju še danes poseben pečat.
zgodovinski 2017 580
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane