OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zaprtje nivojskega prehoda na železniški postaji Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povzeto po elaboratu Obhoda za pešce in kolesarje, naročnika RS, Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana in projektanta Tiring d.o.o., Motnica 11, Trzin, zaradi izvedbe objekta Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje:

»Postaja Laško je vmesna postaja na odseku dvotirne proge Zidani Most – Maribor. Leži v kilometru 516+552. Postajno poslopje je na desni strani proge. Meja postajnega območja sega od uvoznega signala »A1« v km 515+784 in uvoznega signala »A2« v km 515+608 do uvoznega signala »B1« in »B2« v km 517+558. Postaja je zavarovana s signalno varnostno napravo relejnega tipa. Na železniški postaji Laško se nahaja nivojski prehod: - NPr 516.5 v km 516+479, križanje s peš potjo, les, dolžine 2,60 m, zavarovan s svetlobnimi in zvočnimi signali ter varnostno kovinsko ograjo, kk 90°.

Nivojski prehod je lociran znotraj kretniškega področja na postaji Laško, kar glede na Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) ni dovoljeno. (3) točka 49. člena: (3) Med uvoznimi in izvoznimi kretnicami na prometnem mestu ne sme biti nivojskih prehodov. Zaradi ukinitve NPr 516.5 Laško Šmihel – prehod za pešce na postaji Laško in graditve podhoda, bo začasno moten prehod potnikov na postaji Laško.

Zaradi tega je potrebno zagotoviti obhod in ga označiti z ustrezno prometno signalizacijo. Prehod preko tirov na nezavarovanem območju je strogo prepovedan in zato je potrebno zagotoviti ustrezen in varen obhod. Ko bodo končana vsa dela na postaji Laško bo prehod možen preko podhoda. Prehod NPr 516.5 Laško Šmihel se bo ponovno uredil, vendar bo samo intervencijski prehod in kot tak ne bo omogočal prehoda pešcem in kolesarjem (razen ob izjemnih dogodkih – ob prisotnosti ustrezno usposobljenega železniškega osebja).

S tem elaboratom urejamo obhodno pot (prikazana v grafičnih prilogah), ki bo potekala od postaje Laško do obstoječega NPr 516.5 Laško Šmihel, kjer bo postavljena prometna signalizacija, ki bo nakazala smer obhoda. Obhod je speljan po pločniku ob glavni cesti Zidani Most – Celje in prečka progo v podvozu v km 516+111 (stacionaža po progi). Za podvozom zavije obhod na lokalno cesto za Šmihel, kjer je obhod speljan ob robu vozišča, ker ob lokalni cesti ni pločnika za pešce.«zapora zel prehod 03 2017

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane