OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Poplava zaradi močnih padavin z dne 28. 4. 2017

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Območje občine Laško so 28. 4. 2017 v popoldanskih urah prizadele poplave zaradi močnih padavin. Najbolj prizadete so bile krajevne skupnosti Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice.
Škoda je največja na cestnem, komunalnem, gospodarskem in stanovanjskem področju.

Višina narasle reke Savinje je znašala 4,87 m, pretok 902 m3/s.

Laško je bilo prometno nedostopno iz vseh strani (po glavni cesti je tekla Savinja). Neprevozne so bile ceste proti Celju, Rimskim Toplicam, Marija Gradcu in Jurkloštru.

Državne ceste:
 • glavna cesta skozi Laško G1-5 Laško – Celje (od Kulturnega centra do Zdravilišča, v Debru pri Mastnak); 
 • Laško – Rimske Toplice (v Sevcah);
 • Laško – Marija Gradec (podvoz pri Pivovarni);
 • Laško – Marija Gradec (podvoz);
 • Rimske Toplice – Jurklošter (pri železniški postaji).

Občinske ceste:
 • JP 700121 Zidani Most – Obrežje – Gračnica;
 • LC 200031 Marija Gradec – Radoblje – Rimske Toplice; 
 • JP 701183 Strensko – Plazovje; 
 • JP 701181 Radoblje – Železniška postaja Rimske Toplice; 
 • LC 200171 Debro – Rečica – Brezno – Belovo; 
 • LC 200221 Brstnik – Rifengozd – Tremerje.

Poplavljenih je bilo 7 stanovanjskih objektov, od tega 2 večstanovanjska, in sicer na (v):
 • Rimski cesti; 
 • Celjski cesti; 
 • Zdraviliški cesti; 
 • Marija Gradcu;
 • Partizanski cesti v Rimskih Toplicah; 
 • Bukovci.  

Po prvih podatkih je bilo  poplavljenih 5 podjetij v Laškem in Rimskih Toplicah:
 • Thermana Laško,
 • Zdravilišče Laško,
 • trgovina KZ Laško – Laščanka,
 • trgovina KZ Laško – Rimske Toplice,
 • trgovski center Tuš Laško.

Od javnih objektov je treba izpostaviti:
 • Kulturni center Laško,
 • Policijsko postajo Laško.

Kanalizacija:
 • črpališče na Rimski cesti,
 • levo in desno obrežni kolektor v mestu Laško s povezavo na ČN v Modriču, 
 • črpališče pri podvozu Marija Gradec,
 • črpališče v Radobljah,
 • ČN Rimske Toplice s povezavo na ČN,
 • črpališče pri železniški postaji v Rimskih Toplicah,
 • črpališče v Sevcah,
 • v jaške naneslo mulj. 

Javne površine:
 • zdraviliški park in sprehajalna pot v Jagoče, 
 • parkirišče pri Kulturnem centru, 
 • javne površine.  

Poplavljenih je bilo približno 4 ha javnih površin, 12 km cest in 7 km kanalizacije.

Zaradi poplave na srečo ni bilo človeških žrtev, telesnih poškodb ali epidemij.

Občani so bili o nevarnosti pravočasno obveščeni. Občinski štab civilne zaščite, gasilske enote in komunalne službe so nudile ustrezno pomoč pri reševanju ljudi in premoženja ter vzpostavitvi prevoznosti cest.
V reševanju je sodelovalo približno 80 ljudi (štab CZ, Prostovoljna gasilska društva, JP Komunala Laško, …). Poleg tega v reševanju posledic poplave sodelujejo tudi zaposleni v podjetjih, prostovoljci in sami občani (cca. 200 ljudi).

Prva groba ocena škode znaša 500.000 EUR.

Okvirna višina stroškov intervencij in ukrepov 80.000 EUR.
Poplava2017 2
Poplava2017 1
Poplava2017 3
Poplava2017 4
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane