Oprostitev plačila vodarine oškodovancem v aprilski poplavi

Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi sprejetega sklepa obvešča vse oškodovance, ki so imeli ob poplavi zaradi močnih padavin dne 28.4.2017 škodo na stanovanjskem področju, da lahko s podano vlogo uveljavljajo oprostitev plačila vodarine (razliko od povprečne porabe vode) in dajatev povezanih z njo za mesec april 2017.

Vloga se lahko vloži do 26.5.2017.

Sklep o oprostitvi plačila vodarine.
Vloga za oprostitev plačila vodarine.
neurje-9-2014