Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte 2017

Velikost pisave:
moja dezela 2017 slikaPOZIV ZA TEKMOVANJE 2014Občina Laško je v sodelovanju s Komunalo Laško in Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK-om) organizirala tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško, ki se izvaja v okviru akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA.

V letošnjem letu je v posameznih kategorijah sodelovalo 24 tekmovalcev. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Laško, Komunale Laško in STIK-a je oglede vseh prijavljenih izvedla v mesecu avgustu. Ocenjevanje je potekalo na podlagi vnaprej določenih kriterijev (urejenost objektov - fasad, balkonov, oken), urejenost prometnih površin, urejenost zelenih površin, cvetličenje in urejenost okolice.

V ožji izbor najbolj urejenih objektov in vasi so se uvrstili naslednji tekmovalci:

KATEGORIJA: vas/zaselek/naselje/ulica:

KATEGORIJA: hiša

KATEGORIJA: kmetija


KATEGORIJA: javni objekt/podjetje


Sedaj je odločitev na vas drage občanke in občani, da oddate svoj glas in s svojim glasom pomagate izbrati zmagovalce znotraj posameznih kategorij. Glasovanje preko spleta bo potekalo do 13. 10. 2017.

Povezava na anketo za glasovanje:  Moja dežela - lepa in gostoljubna  .

Pravila glasovanja:

Priznanja in nagrade (darilni boni za nakup cvetja v vrednosti 50 €, 100 € in 200 €) bo najboljšim podelil župan občine Laško na slovesnosti ob občinskem prazniku.

moja dezela 2017 slika