OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podpis partnerskega sporazuma za projekt "Veronika"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
19. septembra je na Dvoru Veliki Tabor v Desiniću na Hrvaškem potekal slavnostni podpis Partnerskega sporazuma pri pripravi projektnega predloga »Veronika - mit romantične ljubezni«, ki ga bodo partnerji prijavili na razpis Interreg Slovenija - Hrvaška. V projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije: Občina Braslovče kot vodilni partner, Občina Laško, Pokrajinski muzej Celje in Razvojna agencija Kozjansko ter partnerji iz Hrvaške: Občina Desinić, Muzej Hrvatskog zagorja in Zagorska razvojna agencija.

Glavni skupni cilj projekta je vzpostavitev privlačne in prepoznavne turistične destinacije. Tako na projektnih lokacijah in širši okolici pričakujemo povečanje števila obiskovalcev, saj jih bodo tja vabili mit romantične ljubezni, celovita ponudba ter urejeni kulturni spomeniki lokalnega in državnega pomena. V sklopu projekta bodo na treh kulturnih spomenikih lokalnega oz. državnega pomena izvedene nujne investicije v infrastrukturo. V Kartuziji Jurklošter se bo uredil prostor v samostanskem delu in prostor v pritličju objekta Pristava s tematsko modernizacijo (multimedija, rekviziti, oprema), ki bo vsebinsko vezana na doživljanje ljubezenske zgodbe.

Slavnostnega podpisa so se iz Občine Laško udeležili župan Franc Zdolšek, direktorica Občinske uprave Tina Rosina Košir in mag. Andrej Flis, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti.
veronika p19 00
veronika p19 01
veronika p19 02
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane