OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podelitev priznanj tekmovanja za najlepše urejene vasi in objekte v Občini Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
»ZELENA. AKTIVNA. ZDRAVA.« je prepoznavni slogan Slovenije, ki v svetu odmeva kot zgled trajnostnega razvoja. Na seznam najbolj trajnostnih destinacij na svetu, ki so ga objavili ob letošnjem svetovnem dnevu turizma, 27. 9., na Portugalskem, na dogodku Global Green Destinations Day, je vključena tudi skupina Slovenia Green Destinations, v katero je bila Občina Laško sprejeta med prvimi.

V mozaik gradnikov pridobljenega naziva, ki na svetovni ravni prispeva k prepoznavnosti občine Laško kot zelene, avtentične, kakovostne in konkurenčne destinacije, pomembno prispevamo vsi, ki skrbimo za čisto, urejeno in zdravo okolje. Veseli smo sodelovanja prizadevnih občanov in občank v vsakoletnem Tekmovanju za najlepše urejene vasi in objekte v občini Laško, ki ga Občina Laško izvaja skupaj s Komunalo Laško in STIK-om, v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna in se za njihov trud in predanost zahvaljujemo prav vsem.

Priznanja in nagrade najboljšim znotraj kategorij je dne, 7. 11. 2017, podelil župan občine Laško na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.

podelitevpriznanj 17 4

Tekmovanje je tudi letos potekalo za podelitev naslova najlepša(i):
 1. vas/zaselek/naselje/ulica,
 2. hiša,
 3. kmetija,
 4. javni objekt/podjetje.
V letošnjem letu je v posameznih kategorijah sodelovalo 24 tekmovalcev. Strokovna komisija je oglede vseh prijavljenih izvedla v mesecu avgustu in na podlagi kriterijev izbrala tri najboljše znotraj vsake kategorije. Ocenjevanje je potekalo na podlagi vnaprej določenih kriterijev Turistične zveze Slovenije (urejenost objektov - fasad, balkonov, oken), urejenost prometnih površin, urejenost zelenih površin, cvetličenje in urejenost okolice.

Nato so občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, tako da so oddali svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in prispevali 50 % celotne ocene.

Tako so bili v kategoriji najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica doseženi naslednji rezultati:
 1. mesto:
KIDRIČEVA ULICA (KS LAŠKO),

 1. mesto:
ULICA NA REBRI (KS MARIJA GRADEC) in

 1. mesto:
TRSTENIŠKA ULICA (KS RIMSKE TOPLICE)
podelitevpriznanj 17 1 

V kategoriji najbolj urejena hiša so bili doseženi naslednji rezultati:

 1. mesto:
MATEJA IN BORIS KOPRIVC, LOŽE 1A (KS RIMSKE TOPLICE),

 1. mesto:
IRENA IN BOŽIDAR PEKLAR, MARIJA GRADEC 80 (KS MARIJA GRADEC) in

 1. mesto:
DRAGICA IN STANKO MAČEK, ZGORNJA REČICA 47 (KS REČICA).
podelitevpriznanj 17 3

V kategoriji najbolj urejena kmetija so dosegli:
 1. mesto:
KMETIJA KLOPČIČ, BELOVO 5 (KS SEDRAŽ),

 1. mesto:
TURISTIČNA KMETIJA PIRC (KATARINA IN SAŠO PRAŽNIKAR), LAHOMŠEK 1 (KS MARIJA GRADEC) in

 1. mesto:
KMETIJA CAJZEK, SENOŽETE 5 (KS RIMSKE TOPLICE) TURISTIČNA.
podelitevpriznanj 17 2 

V kategoriji najbolj urejen javni objekt/PODJETJE so dosegli:

 1. mesto:  
PIVNICA ROTOVŽ, ROBER, D.O.O., OROŽNOV TRG 7 (KS LAŠKO),

 1. mesto:
LOVSKA KOČA GOVCE, GOVCE BŠ (KS SEDRAŽ) in

 1. mesto:
ŠPORTNO DRUŠTVO REČICA, HUDA JAMA 1 (KS REČICA).
podelitevpriznanj 17 5

Čestitke vsem dobitnikom priznanj in zahvala vsem za sodelovanje in skrbno ravnanje z okoljem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane