OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Z občinsko proslavo obeležili jubilejno leto

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Laščani že deseto leto v začetku novembra obeležujemo občinski praznik, ko se s proslavo spomnimo na prvo pisno omembo trga Laško v listini Leopolda VI. iz leta 1227. S tem smo v jubilejnem letu obeležili 790-letnico pridobitve trških in 90-letnico mestnih pravic. Po slavnostnem govoru župana Franca Zdolška, ki je omenil najpomembnejše investicije in dogodke preteklega leta ter se hkrati že zazrl v prihodnost in v nadaljnje projekte, so bila tudi na letošnji proslavi podeljena priznanja za najlepše vasi in objekte ter najvišja občinska priznanja. Župan je podelil štiri kristalne grbe, bronasti grb, dva srebrna grba ter zlati grb Občine Laško. Proslavo so popestrili pevci KD Koral, folklorna skupina Anton Tanc ter Big band Laško s solistoma Majo Šturm in Matjažem Mrakom.
proslava 17 FMS4793
Prejemniki najvišjih občinskih priznanj

proslava 17 FMS4685
Ob jubilejnem letu je zbrane nagovoril župan Franc Zdolšek

proslava 17 FMS4697
KD Koral je letos obeležil 25 let delovanja, za kar je prejel srebrno jubilejno listino

proslava 17 FMS4740
Folklorna skupina Anton Tanc s plesno točko fokstrot

proslava 17 FMS4806
Big band Laško pod vodstvom Franja Mačka

proslava 17 FMS4867

Big bandu Laško sta se pridružila solista Maja Šturm in Matjaž Mrak

Kristalni grb Občine Laško so prejeli:
  • ŠPELA CVIKL - TOVORNIK, zlata maturantka na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo,
  • LEA HOSTNIK, zlata maturantka na  I. Gimnaziji Celje,
  • MATIJA TERŠEK, zlati maturant na I. Gimnaziji Celje in
  • MAŽORETNA SKUPINA (SENIOR) LAŠKE PIHALNE GODBE, ki je na  19. evropskem prvenstvu mažoret v Laškem osvojila 3. mesto.
Bronasti grb se je podelil MATEJI ŠKORJA  za ustvarjalno in uspešno delo na področju glasbene umetnosti.
Mateja Škorja je učiteljica glasbene umetnosti. Vodila je številne odrasle pevske zbore, še posebno pa je pomembno njeno delo s šolskimi pevskimi zbori. Redno sodeluje na številnih tekmovanjih, prireditvah in proslavah tako v občini kot tudi izven nje. Leta 2014 je na državnem tekmovanju pevskih zborov v Zagorju ob Savi osvojila zlato  priznanje. Še posebno uspešno je bilo letošnje leto, ko se je s svojim šolskim zborom Trubadurji uvrstila med pet najboljših zborov na mednarodnem tekmovanju Vallis Aurea Cantat v Slavonski Požegi  in osvojila zlato priznanje in še posebno priznanje za umetniški vtis, zlato priznanje z odliko. Zlato priznanje z odliko in priznanje za najboljšo izvedbo ljudske pesmi je osvojila na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov. Zaradi vseh naštetih uspehov je s svojim zborom nastopala tudi v Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu v skupini 13 najboljših MPZ v državi. V lanskem in letošnjem letu pa je aktivno sodelovala tudi pri predstavi Kresnička. Njeni dolgoletni vrhunski dosežki na glasbenem področju, so izjemnega pomena za ugled in prepoznavnost OŠ Primoža Trubarja Laško in  Občine Laško na področju Slovenije in v tujini.

Srebrni grb je prejelo PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO za 95 let uspešnega delovanja.
Planinsko društvo Laško v letošnjem letu praznuje 95 let. Ustanovljeno je bilo v letu 1922 na pobudo sodnega svetnika dr. Arnolda Pernata kot odsek posavske podružnice SPD Sevnica, v katero so bili dotlej včlanjeni številni ljubitelji gora iz Laškega. Častitljiva obletnica društva je vredna dodatne pozornosti, saj se v številki skriva aktivnost množice ljudi, ki so predano skrbeli, da je društvo kljub nekaterim krizam preživelo in delovalo naprej in deluje še danes.

Poleg skrbi za svoj dom na Šmohorju, ki je v letu 2016 prejel Certifikat PZS Družinam prijazna planinska koča, ogromno energije namenjajo aktivnosti na področju izgradnje in vzdrževanja planinskih poti, saj ima društvo pod skrbništvom kar 39 km planinskih poti, za kar skrbi 21 markacistov, in to številko mu zavida marsikatero društvo. Redno skrbijo tudi za usposabljanje  vodnikov, ki jih je 11 in tudi na tem področju je društvo med vodilnimi planinskimi društvi v državi.

Delovanje društva temelji na povezovanju ljudi, ki so predani planinarjenju, gorstvu in skrbi za ohranjanje čim bolj neokrnjene gorske narave in na zavedanju članstva, da mora biti društvo tudi del družbenega dogajanja v lokalnem okolju. Nedvomno Planinskemu društvu Laško oboje uspeva in se njegova aktivnost vztrajno krepi vse od ustanovitve dalje o čemer pričajo tudi številna priznanja, ki so jih dobili njegovi člani.

Srebrni grb je prejel tudi JOŽE SENICA za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padalstva.
Želja po letenju je Jožeta Senico – Joca spremljala že od otroških let. Z jadralnim padalom se je prvič srečal leta 1987 na vrhu Lisce, ko mu je doma narejeno padalo posodil sošolec iz osnovne šole. Leta 1989 se je zgodil zgodovinski polet, ko sta  se z Jožetom Zupanom  prvič poletela s Kinclja v center domačega kraja Rimske Toplice. Od takrat se je zbralo  precejšnje število zanesenjakov in navdušencev, ki so leta 1990 ustanovili društvo pod imenom Društvo za jadralno padalstvo Metulj. Joc je opravil licenco za pilota jadralnega padala, da je lahko odprl šolo za pilote jadralnega padala, ki je bila temelj za uspešno delovanje društva.

Njegova prava strast pa so bila tekmovanja v natančnostnem pristajanju. Že leta 1990 so se udeležili prve jadralno padalske tekme v natančnostnem pristajanju v Preddvoru in domov prinesli ekipno prvo mesto. Od takrat naprej so bili člani društva prisotni  na večini tekem v Sloveniji in Avstriji. Trikrat so na državnih prvenstvih ekipno stopili na najvišjo stopničko, s tekmovanji pa so zaključili leta 2002. Po tem letu se je društvo usmerilo v prelete in tekmovanja v preletih, kjer od leta 2013 redno zasedajo stopničke posamično  ter v ekipni konkurenci.

V svoji tridesetletni karieri je Joc skupaj z ekipo postavil kar nekaj mejnikov, predvsem pa je bil pionir in mentor številnim mladim "metulčkom" kot v društvu radi poimenujejo nove člane.

Zlati grb pa se je podelil GORAZDU ŠETINI za uspešno dolgoletno delo na športnem in kulturnem področju.

Gorazd Šetina je osnovno in srednjo šolo obiskoval v Ljubljani. Kot štipendist Pivovarne Laško  se je leta 1966 zaposlil  v Pivovarni Laško, kjer je delal na področjih varstva pri delu, družbenega standarda, poslovnega tajništva in informatike.

Kljub temu, da ni rojen "Laščan" ga poznamo kot starega Laščana. Leta 1969 je bil iniciator ustanovitve Košarkarskega kluba Laško, kjer je bil dolgoletni trener ter član vodstva kluba vse do danes. Sodeloval je pri realizaciji zasnove in izgradnje Dvorane Tri lilije. V času samoupravnih interesnih skupnosti je bil tri mandate predsednik telesnokulturne skupnosti, v poznih osemdesetih letih pa tudi predsednik SZDL Občine Laško.

Od leta 1995 do leta 2010 je vodil Laško pihalno godbo in Laške mažorete. V tem času so godbeniki naredili izreden kvalitetni preskok, mažorete pa so postale večkratne državne prvakinje, uspehe pa so dosegle tudi na evropskih prvenstvih.

Sodeloval je tudi pri projektni zasnovi in izvedbi prenove Kulturnega centra Laško. Bil je pobudnik  številnih kulturnih prireditev, kot so na primer Grajske poletne prireditve in likovne  in kiparske delavnice. Je dolgoletni član Turističnega društva, dolga leta pa je bil član vodstva odbora za prireditev Pivo in cvetje.

Kljub temu, da se je upokojil, še vedno z nasveti in predlogi pomaga vsem organizacijam in drugim društvom, ki se obrnejo  nanj. Letos je praznoval 70. rojstni dan.

Video: TV LAŠKO
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane