OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna razgrnitev in javna obravnava Gozdnogospodarskega načrta Jurklošter za obdobje 2017 - 2026

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje vljudno vabi

na javno razgrnitev osnutka Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter za obdobje veljavnosti 2017 - 2026.

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Laško, Trubarjeva ulica 35, 3270 LAŠKO,
od 27. 2. 2018 do 12. 3. 2018 in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
kjer je mogoč podroben vpogled v celoten načrt
in v načrt za parcele posameznega lastnika.
Vpogled v gradivo je mogoč tudi izven postavljenega časa
po predhodnem dogovoru na mobitel številko
041/657-608 (mag. Matej Tajnikar) ali
 041/657-604 (Andrej Strniša).

V času trajanja javne razgrnitve bo
v sredo, 7. 3. 2018 ob 10. uri
na Lovski koči LD Jurklošter, Lahov graben 10 b, 3273 Jurklošter
javna obravnava osnutka načrta.

Vljudno vabljeni!
Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja OE Celje

 V A B I L O .
Jurkloster101
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane