OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podpis sporazumov o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je včeraj z županom Občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in županom Občine Laško Francem Zdolškom podpisala sporazuma o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov na območjih teh dveh občin.
ministrica Majcen 02
Sporazum so popisali ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, župan Občine Laško Franc Zdolšek in direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar.

Ureditev Savinje pod Laškim-II. etapa

Območje občine Laško je eno najbolj poplavno ogroženih v Sloveniji. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri večje poplave, ki so povzročile veliko škodo na objektih in infrastrukturi. Namen projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih območji, zavarovati že obstoječo vodno in drugo infrastrukturo ter zagotoviti stabilnost struge obravnavanega odseka pod Marija graškim ovinkom v dolžini cca. 640 m. Z izvedbo protipoplavnih ukrepov (visokovodni nasipi, AB protipoplavni zidovi, itd.) in ureditvijo struge Savinje na obravnavanem odseku, naj bi se bistveno zmanjšala poplavna ogroženost stanovanjskih objektov ter ogroženost javne prometne in komunalne infrastrukture. Končni cilj, ki se ga zasleduje skozi izvedbo tega projekta je zmanjšanje obsega poplav do te mere, da se bo razred poplavne nevarnosti v Marija Gradcu zmanjšal iz velikega v srednji in razred preostale nevarnosti. S temi ukrepi, naj bi se tako zmanjšala škoda v primeru poplavnih dogodkov. Za predmetni odsek je bil že izdelan Idejni projekt – Ureditev Savinje pod Laškim – II. etapa. Pred izvedbo postopkov javnega naročanja gradbenih del, je potrebno izdelati še vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo. Skupna ocenjena vrednost investicije zanaša 4.068.880 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotavljalo sredstva s postavke Sklada za vode v skupni višini 3.918.880 EUR (okoli 96 %), Občina Laško pa sredstva v skupni višini 150.000 EUR okoli 4 %).
ministrica Majcen 03

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane