OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Slavnostna akademija ob 25–letnici sklenitve partnerstva med Občino Laško in Občino Pliezhausen

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V letu 2018 praznujeta Občina Laško in Občina Pliezhausen 25-letnico uradnega partnerstva občin. 21. 5. 1993 je bila v Laškem, 2. 10. 1993 pa v Pliezhausnu, podpisana Listina o partnerstvu med občinama. Listino sta podpisala takratni predsednik Skupščine občine Laško Miloš Veršec in župan Občine Pliezhausen Otwin Brucker. Slavnostni podpis Listine o partnerstvu je bil 21. 5. 1993 na gradu Tabor v Laškem.

Ob tej priložnosti je v soboto, 26. maja, v Kulturnem centru Laško potekala slavnostna Akademija, katere so se udeležili tudi predstavniki Občine Pliezhausen in njihova društva, ki sodelujejo z društvi iz naše občine (gasilsko društvo, strelsko društvo).

Slavnostna govornika na prireditvi sta bila župan Občine Laško Franc Zdolšek in župan Občine Pliezhausen Christof Dold. Zdolšek je županu Občine Pliezhausen podelil pečat Občine Laško. Darilo partnerskega mesta Občini Laško pa je bil posebni mestni kamen z vtisnjenima grboma obeh občin in letnicama 1993-2018
Pliezhausen01
V bogatem kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Laško – Radeče, in sicer Sara Čopar na citrah, kvartet klarinetov v zasedbi David Polanc, Žan Gričar, Marcel Mastnak, Jože Podbregar Lavrič in Anže Kanduč na diatonični harmoniki.
Pliezhausen03
Folklorna skupina Anton Tanc se je predstavila s spletom Štajerskih plesov.
Pliezhausen04
Dogodek pa sta s pevskimi nastopi popestrili mladi pevki Hana Obrez in Brina Maček.
Pliezhausen05
Redne stike med društvi obeh občin so vse do današnjega dne ohranili gasilci, in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Laško in Prostovoljno gasilsko društvo Pliezhausen. Predstavnik PGD Laško je ob tej priložnosti podelil društvu iz Pliezhausna simbolični znak sodelovanja.
Pliezhausen06
Prav tako imajo redne stike tudi strelci, in sicer Strelsko društvo Dušan Poženel Rečica in KKSV Pliezhausen. Strelsko društvo iz Rečice je predalo svojim prijateljem iz Pliezhausna v spomin plaketo sodelovanja.
Pliezhausen07
Župan Občine Laško je ob jubileju vsem čestital in zaželel obilo uspehov, močnih prijateljskih vezi in medsebojnega sodelovanja.

Foto: Boris Vrabec

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane