OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Odprtje nove infrastrukture v starem mestnem jedru

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Investicija je zajemala obnovo 840 metrov ulic v severo-vzhodnem delu starega mestnega jedra Laškega (del Mestne ulice, Stegenškovo ulico in Pot na Grad). Obnova je zajemala celostno obnovo voznih površin, obnovo vodovoda, kanalizacij (tako fekalne kot meteorne), pripravo omrežja za optične telekomunikacijske vode ter delno tudi izgradnjo plinovoda. Vrednost vseh teh del skupaj je znašala slabih 600.000 EUR.
SMJ 2
Dela je izvedlo podjetje AGM Nemec, nadzor pa je opravljal Milan Šetina iz podjetja RC Planiranje.
SMJ 1
SMJ 3
SMJ 4
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane