OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Otvoritev fitness centra na prostem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
18. junija je v Laškem potekala svečana otvoritev fitness centra na prostem, ki je rezultat projekta Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega.
fitness 4
Nosilec projekta je bila Občina Laško, partnerja v projektu pa Thermana, d. d., in Turistično društvo Laško, ki sta aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi, prav tako pa sta zagotovila svoj delež sredstev.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.
fitness 1
Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade, d. o. o., iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško.

Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo "Park dobrega počutja Laško" z zemljevidom poti in navodili. Za namen predstavitve je izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa bo organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.
fitness 3
Celotna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 43.718 EUR. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je projekt odobrila, sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR.

Otvoritev je popestrila veteranska godba Gambrinus, za pogostitev pa je poskrbela Thermana, d. d.


Video TV Laško

Vsem obiskovalcem želimo prijetno in uspešno vadbo!

Foto: Boris Vrabec
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane