OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Slovesno odprtje novo zgrajenega vodovoda Leše

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Skladno s programom oskrbe s pitno vodo je Občina Laško v letu 2017 pričela z izgradnjo vodovoda Velike Grahovše – Leše v Krajevni skupnosti Vrh nad Laškim.
vodovod Lese 4
V sredo, 4. julija 2018, je Občina Laško slovesno predala namenu novo zgrajen javni vodovod. Na sistem je tako na novo priključeno 13 gospodinjstev. Novo vodovodno omrežje je skupne dolžine 4,2 km, v sistem je vključeno črpališče v Grahovšah in 10m3 rezervoar v Lešah.
vodovod Lese 7
Vrednost del je znašala dobrih 122.000, 00 EUR. Dela izgradnje je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane