Obnova lokalne ceste Svetina – Kanjuce – Sela - Šentrupert

Velikost pisave:
1. septembra je bil namenu predan obnovljeni odsek lokalne ceste Svetina – Kanjuce – Sela – Šentrupert. Udeležence so z glasbo pozdravili godbeniki, otvoritveni trak pa so prerezali župan Občine Laško Franc Zdolšek, škof Stanislav Lipovšek,  predsednik KS Šentrupert Drago Pušnik in župan Občine Štore Miran Jurkošek.

Dela je izvajalo podjetje GM HERCOG, d. o. o., strokovni nadzor pri gradnji pa Peter Centrih, Centring, d. o. o. Pogodbena vrednost gradnje je bila 450.180,00 EUR. Investicija je bila sofinancirana v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin.

Obnova ceste je bila izvedena na območju trase obstoječe makadamske ceste v razdalji 2.140 m. Cesta služi kot povezovalna in dostopna cesta do stanovanjskih hiš in kmetij. V sklopu obnove se je uredilo odvodnjavanje ceste, na novo se je izvedel zgornji ustroj z asfaltno prevleko. Ker so bili na nekaterih delih vidni udori ceste oz. plazenje ceste ter brežine, so se ob trasi izvedle pilotne stene in kamnite zložbe. 
cesta Kanjuce 1
cesta Kanjuce 2
Istega dne je bilo slovesno tudi na igrišču na Svetini, saj je bil ob praznovanju krajevnega praznika KS Svetina na igrišču na Svetini slovesno predan namenu še en obnovljeni odsek ceste Svetina – Kanjuce – Šentrupert, kjer je bil tudi zaključek pohoda Po Anzekovih poteh in druženje z ansamblom Slemi.
cesta Kanjuce 3
cesta Kanjuce 4