ETM 2018 - zaključni dogodek

Velikost pisave:
16.oktobra je na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem potekal sestanek lokalnih in regionalnih koordinatorjev ETM ter predstavnikov medresorske delovne skupine za trajnostno mobilnost. Dogodek, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika občine Laško, je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Krško.

Na sestanku so koordinatorji izmenjali izkušnje in zastavili izhodišča za ETM 2019. Dogodek je bil zaključen s terenskim ogledom dobrih praks v Krškem.
ETM 2018 zakljucni dogodek
Občina Laško je prejela tudi priznanje in zahvalo za sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti 2018.
ETM 2018 zakljucni dogodek v