Proslava ob občinskem prazniku 2018

Velikost pisave:

7. november je za Občino Laško pomemben dan, saj takrat praznuje občinski praznik.
Tudi letos je proslava v Kulturnem centru Laško minila v vedrem vzdušju.
V povsem polni dvorani je župan Franc Zdolšek podelil občinska priznanja, in sicer 2 zlati, 3 srebrne, 3 bronaste in 10 kristalnih grbov.
Posthumno smo z nazivom častni občan počastili žal prehitro preminulega enega najpomembnejših slovenskih in svetovnih alpinistov, Frančka Kneza.
Podelili pa smo tudi priznanja za najbolj urejene vasi/zaselke/naselja/ulice, hiše, kmetije in javne objekte.
V kulturnem programu so nastopili kvartet klarinetov in plesalci Glasbene šole Laško-Radeče ter vokalistka Maja Keuc z bandom.
OBČINSKA PROSLAVA 3
Župan Franc Zdolšek

Zlati grb je prejel Jože Krašovec za dolgoletno uspešno delo na družbeno političnem področju
Jože Krašovec se je po diplomi na Visoki šoli za telesno najprej zaposlil kot učitelj športne vzgoje v OŠ v Sevnici, nato v šoli s prilagojenim programom v Laškem. Leta 1973 je bil imenovan za ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško. Leta 1978 je prevzel dolžnosti direktorja Vzgojno izobraževalne organizacije občine Laško. Kasneje je bil izvoljen za predsednika Skupščine Občine Laško in delegata v Republiško skupščino. To delo je opravljal do leta 1990, potem je občinski upravi prevzel naloge za zagotavljanje organizacijskih, kadrovskih in materialnih pogojev za delo in razvoj na področju vzgoje, izobraževanja in športa v občini.
V športu je bil aktiven kot igralec rokometa in nogometa ter kot trener in predsednik košarkarskega kluba, ki se je kasneje razvil v Košarkarski klub Zlatorog. Že od mladosti pa mu je bilo v športu najljubše smučanje, zlasti učenje in vzgoja mladih - kot učitelj smučanja je pridobil tudi mednarodno licenco.

Zlati grb je prejel Jure Jan za uspešno dolgoletno delo na kulturnem področju
Jure Jan je v Laško prišel leta 1969 po razpisu za tajnika izobraževalne skupnosti in skupnosti otroškega varstva. Ves čas odkar živi in dela v Laškem je bil aktiven na področju športa, družbenih in političnih dejavnostih.
Več let je bil občinski referent za kulturo in zadnja dva mandata pred upokojitvijo ravnatelj Kulturnega centra Laško. Opravljal je še funkcijo direktorja Prireditvenega centra Laško, kar je pomenilo upravljanje razstavišča in dvorane Tri lilije. Bil je glavni pobudnik, ustanovitelj in organizator otroške prireditve Pisani balon v Laškem. Organiziral je tudi delavnice, slikarske in kiparske. Poleg kipov, ki se nahajajo v zdraviliškem parku in pred Savinjo, je nastal še kip kralja piva. Skrbel je za ves kulturni program v občini, še posebej v Kulturnem centru. In ker letos mineva 25 let od slavnostne otvoritev prenovljenega Kulturnega centra, je na mestu, da se ob takšnem jubileju poklonimo nekomu, ki je bil paradni konj na tem področju. Jure Jan je s svojim delom doprinesel k razvoju, ugledu in prepoznavnosti naše občine.
OBČINSKA PROSLAVA 11
Župan Franc Zdolšek, Jože Krašovec, Jure Jan

Srebrni grb je prejela Lovska družina Jurklošter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine
Lovska družina Jurklošter, ki je bila ustanovljena leta 1949 skrbi za vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev. Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri upravljanju z divjadjo, ohranjanju narave in varstvu okolja. LD Jurklošter je aktivna tudi na področju lovske kinologije in je vključena v seznam vodnikov krvosledcev. Ob postavitvi lovske koče, strelišča in zbiralnice divjačine je LD Jurklošter pričela s pridobitno dejavnostjo lovskega turizma, ki je v Jurklošter pripeljalo nove goste. Danes lovska družina Jurklošter upravlja z loviščem skupne površine 4.803 ha. Lovci pa so tudi pobudniki in redni udeleženci čistilnih akcij, kosijo zapuščene travnike, nadzorujejo lovišča in v skladu s predpisano zakonodajo krmijo živali. LD Jurklošter tudi vestno skrbi za ohranjanje lovske kulturne dediščine – lovskih šeg in navad.

Srebrni grb je prejel Laški akademski klub za 60 let uspešnega delovanja
Začetki Laškega akademskega kluba segajo v leto 1955, popolnoma samostojni klub pa so laški študenti ustanovili 3 leta pozneje. Letos je tako klub praznoval 60. obletnico, prav tako je letos izvedel že 60. Akademski ples, ki je za njih največji dogodek v letu. Člani kluba tako že 60 let skrbijo za dogajanje v Laškem, prvotno za študente, zadnja leta pa tudi za dijake. V klub se lahko poleg laških študentov in dijakov, včlanijo tudi študenti in dijaki iz Občine Radeče, saj deluje na področju celotne Upravne enote Laško. Poleg vsakoletnega akademskega plesa in brucovanja, študentski klub organizira tudi subvencionirane izlete, športne prireditve, izobraževanja, fotografski natečaj, predavanja, brezplačno rekreacijo, in druge ugodnosti. V letih 2016 in 2017 je LAK namenil 7.900 € sredstev za študente in dijake Občine Laško, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin.

Srebrni grb je prejel Andrej Mavri za prizadevno delo na družbenem in kulturno-zgodovinskem področju
Andrej Mavri je že leta aktiven na družbenem, socialnem, zgodovinskem in političnem področja v občini Laško. Za svoje aktivno udejstvovanje je leta 2012 že prejel priznanje bronasti grb Občine Laško.
Je predsednik Rudarsko - etnološkega društva Brezno - Huda jama, aktivni član Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško, predsednik Kluba bivših brigadirjev prostovoljnih delovnih brigad Laško – Radeče, predsednik Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Laško in aktivni član Planinskega društva Laško, kjer opravlja funkcijo predsednika častnega razsodišča. V zadnjih letih je tudi aktiven pisec. Knjigi Med Kojzico in Šmohorjem je v zadnjih dodal še Laško pod kljukastim križem ter letos izdana Krajevna skupnost Laško skozi 50 let.
OBČINSKA PROSLAVA 10
Župan Franc Zdolšek, Andrej Mavri, predstavnica LAK-a, predstavnik LD Jurklošter

Bronasti grb je prejel Jošt Napret za odlične dosežke v jadralnem padalstvu
Jošt Napret je dolgoletni član Društva jadralnih padalcev Metulj Rimske Toplice. Od letošnjega leta dalje pa tudi svetovni rekorder v poletu s povratkom na vzletišče, ki zdaj meri 302,11 km. Ob tem pa je osvojil še hitrostni rekord, saj je 300 km razdaljo prevozil s povprečno hitrostjo 32,1 km/h.
Jošt se udeležuje tako državnih kot mednarodnih odprtih prvenstev, od koder se redno vrača z visokimi uvrstitvami. V letošnjem letu je zmagal še na Avstrijskem državnem prvenstvu Schöckl Open 2018.
Leta 2016 je prejel tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. Skupaj z ekipo v jadralnem padalstvu, je prejel malo statuo za doseženo drugo mesto in osvojen naslov svetovnih podprvakov na 14. svetovnem prvenstvu v preletih v v Kolumbiji.

Bronasti grb je prejel Srečko Očko za uspešno delo na področju gasilstva
Srečko Očko v Prostovoljnem gasilskem društvu Rečica opravljal funkcijo namestnika poveljnika že več kot 20 let. V društvu je dejaven več kot 46 let, na področju operativne dejavnosti pa več kot 30 let.
Vseskozi skrbi za redno dopolnjevanje gasilskega znanja, kot tudi za usposabljanje in vzgojo preostalega članstva v društvu. Izkazal se je kot izredno dober mentor mladine. Njegovo mentorstvo tekmovalnim enotam PGD Rečica je vsekakor prispevalo k uspešnemu razvoju društva in dobri prepoznavnosti društva, tako v občini Laško, kot tudi širše v regiji in državi.
V letu 2013 je Srečko Očko postal idejni ustanovitelj gasilskega tekmovanja z imenom »Otroški gasilski boj«. Tekmovanje si je zamislil popolnoma sam, prav tako vse ovire, s katerimi je potrebno uspešno opraviti na poligonu. Vse rekvizite je izdelal sam, v svojem prostem času, tekmovanje pa je namenjeno predvsem najmlajšim gasilcem.

Bronasti grb je prejela Anica Brečko za dolgoletno delo na področju prostovoljstva
Anica Brečko je v družbeno humanitarno delovanje vpeta preko 20 let. S prostovoljnim delom na področju Rdečega križa Rečica, Župnijske Karitas Laško in v Svetu KS Rečica je pustila pečat v vsaki izmed teh organizacij, predvsem z natančnostjo in z doseganjem zastavljenih ciljev. Je samoiniciativna, vedno se ravna po načelu, da se dobro vrača z dobrim. Anica je tudi ena izmed tistih, ki z darovanjem krvi neposredno pomagajo ljudem, ki so v stiski in potrebujejo življenjsko pomembno tekočino. Darovala jo je že več kot 40-krat.
OBČINSKA PROSLAVA 8
Župan Franc Zdolšek, Jošt Napret, Srečko Očko, Anica Brečko

Naziv častni občan je bil posthumno podeljen Francu Knezu za izjemne alpinistične dosežke
Franc Knez – Franček (15. 7. 1955 – 6. 10. 2017) je bil eden največjih, morda celo najpomembnejših slovenskih alpinistov vseh časov. Rekordno število vzponov in smeri, med njimi ogromno prvenstvenih, ter pionirske inovacije v alpinizmu in plezanju, so tiste Frančkove kvalitete, ki bodo ostale zapisane v zgodovino.
Franček, rojen v Rimskih Toplicah, pozneje pa si je ustvaril družino v Laškem, je Občino Laško s svojim življenjskim opusom postavil na slovenski in mednarodni alpinistični zemljevid. Že za časa življenja in tudi po smrti ima status slovenske alpinistične legende ter je trajno zapisan v srca mnogih alpinistov, plezalcev, ljubiteljev gora in narave ter ljudi, ki iščejo in so odprti za bistvo življenja in tistega, kar nas presega.
Franček je prejel tudi visoko državno odlikovanje red za zasluge za dosežke v slovenskem alpinizmu in za prispevke k ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti Slovenije ter srebrni grb Občine Laško za izjemne dosežke na področju alpinizma.
Nenadna smrt Frančka Kneza je za seboj pustila veliko fizično praznino ter ogromno duhovno in človeško dediščino. Majhno okolje, kakršno je naše, se mora še posebej zavedati, kakšen posameznik je bil Franček Knez. Zato ga s posthumnim nazivom častni občan simbolno ohraniti kot del naše identitete za nas in za naše zanamce, živeče na območju občine Laško.
OBČINSKA PROSLAVA 12

Kristalni grb so prejeli:
Saša Klezin, ki je postala diamantna maturantka na I. Gimnaziji Celje,
Nejc Vovk, ki je postal diamantni maturant na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije,
Ula Matek, ki je postala diamantna maturantka na Ekonomski šoli Celje - Gimnazija in srednja šola,
Luka Vindišar, ki je postal zlati maturant na I. Gimnaziji Celje,
Petra Maček, ki je postala zlata maturantka na I. Gimnaziji Celje,
Tanja Belej, ki je postala zlata maturantka na I. Gimnaziji Celje,
Tjaša Razboršek, ki je postala zlata maturantka na Srednji zdravstveni šoli Celje,
Luka Horjak za izjemen uspeh na Mednarodni matematični olimpijadi IMO 2018,
Valentina Zajtl, ki je postala evropska podprvakinja v modernih plesih, kategoriji hip hop duo ter hip hop male skupine ter
Mažoretna skupina Laške pihalne godbe, ki je na evropskem pokalu ADA dosegla 1. mesto v kat. SOLO JUNIOR (Timeja Stožir), 2. mesto za skupino SENIOR in 3. mesto za skupino KADET.
OBČINSKA PROSLAVA 7

Iskrene čestitke vsem prejemnikom občinskih priznanj.

OBČINSKA PROSLAVA 9
Maja Keuc z bandom
OBČINSKA PROSLAVA 6
Plesalci Glasbene šole Laško-Radeče


Promocijski video od praznika do praznika