OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podelitev priznanj tekmovanja za najlepše urejene vasi in objekte

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Na zaključni prireditvi projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018 je Laško prijelo dve nagradi, in sicer: 2. mesto za Naj zdraviliški kraj in 3. mesto za Naj tematsko pot – Zdraviliška pot.
Vendar vse te dosežke zagotovo ne bi dosegli brez urejenih, skrbnih in gostoljubnih ljudi, ki skrbijo za izgled kraja in okolice. Le urejeno in gostoljubno okolje bo v kraj privabilo več obiskovalcev.
Urejenost vasi in objektov, ki se izvaja v okviru Tekmovanja za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško je ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Laško, Komunale Laško in STIK-a.
Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i):
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt/podjetje.
Strokovna komisija je oglede vseh prijavljenih izvedla v mesecu avgustu in na podlagi kriterijev izbrala tri najboljše znotraj vsake kategorije. Ocenjevanje je potekalo na podlagi vnaprej določenih kriterijev Turistične zveze Slovenije (urejenost objektov - fasad, balkonov, oken), urejenost prometnih površin, urejenost zelenih površin, cvetličenje in urejenost okolice.
Nato so občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, tako da so oddali svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in prispevali 50 % celotne ocene.
Priznanja in nagrade najboljšim znotraj kategorij je dne, 7. 11. 2018, podelil župan občine Laško na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.
V kategoriji najbolj urejena VAS/ZASELEK/NASELJE/ULICA so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto: VALVASORJEV TRG (KS LAŠKO),
2. mesto: NASELJE BELOVO (KS SEDRAŽ) in
1. mesto: TRG SVOBODE (KS LAŠKO)
naselje Trg svobode 1.JPG
V kategoriji najbolj urejena HIŠA so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto: CVETKA ŠMID VUGA IN JAKA VELJKO VUGA, SPODNJA REČICA 80  (KS REČICA),
2. mesto: MARIJA IN KAROL VODIŠEK, VALENTINIČEVA ULICA 20 (KS LAŠKO)
1. mesto: ANTONIJA IN MARJAN ROMIH, TROJNO 6A (KS MARIJA GRADEC)
Romih 1
V kategoriji najbolj urejena KMETIJA so dosegli:
3. mesto: KMETIJA BOŽIČ, BELOVO 4 (KS SEDRAŽ),
2. mesto: KMETIJA KLEZIN, TROJNO 3 (KS MARIJA GRADEC) in
1. mesto: KMETIJA VIDEC, TOVSTO 8 (KS LAŠKO)
kmetija Videc 6 2
V kategoriji najbolj urejen JAVNI OBJEKT/PODJETJE so dosegli:
3. mesto: SŽ – INFRASTRUKTURA D.O.O., ŽELEZNIŠKA POSTAJA LAŠKO, TRG SVOBODE 3 (KS LAŠKO),
2. mesto: GOSTIŠČE ČATER, SABINA ČATER S.P., MARIJA GRADEC 34 (KS MARIJA GRADEC) in
1. mesto: ZASTOR D.O.O., SPODNJA REČICA 80D (KS REČICA).
podjetje Zastor 2
Čestitke vsem dobitnikom priznanj in zahvala vsem za sodelovanje in skrbno ravnanje z okoljem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane