OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Nova povezovalna cesta med Vrhom in Lazišami

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Konec septembra smo pričeli z obnovo cestnega odseka Vrh-Laziše v dolžini 700 m, ki smo ga sedaj tudi uradno otvorili.
Obstoječa lokalna cesta je bila na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana. Obnova cestnega odseka je obsegala ureditev odvodnjavanja vozišča, utrditev zgornjega ustroja ceste z dosutjem tampona ter izvedbo asfaltnega vozišča skupaj z muldo v debelini 5+3 cm.
Na kritičnih odsekih je cesta zaščitena z varovalno ograjo. Krajanom se bo z omenjeno pridobitvijo skrajšala potovalna pot v Laško, obenem pa jim je omogočena varnejša vožnja. Na slavnostni otvoritvi so zbrane nagovorili predsednik Krajevne skupnosti Rimske Toplice Matjaž Knez, župan Franc Zdolšek ter župnik Klemen Jager, ki je cesto tudi blagoslovil.
VRH LAZIŠE 3
VRH LAZIŠE 4
VRH LAZIŠE 5
VRH LAZIŠE 7

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane