Ureditev mesta v okviru projekta LAS

Velikost pisave:
Občina Laško se je skupaj s partnerji lansko leto prijavila na projekt Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem (krajši naziv projekta: Ureditev okolja v Laškem).
Namen je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam.
V sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti smo tako zasadili trajnice za Glasbeno šolo ter drevesa v pomičnih koritih na občinskem dvorišču.
Cilj in namen projketa je poleg zasaditve tudi izvedba različnih delavnic, predavanj, izvedba ureditve izbranih območij, postavitev "zelenih klopi", itd. 
ZASADITEV LAS 3
ZASADITEV LAS 1
ZASADITEV LAS 2
ZASADITEV LAS 4