OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Literarni večer na Aškerčev rojstni dan

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
220px Anton Aškerc1
Rojstni dan pesnika Antona Aškerca bo tudi letos obeležen z literarnim večerom na Aškerčevi domačiji na Senožetih.
Aškerc se je rodil kot prvi sin v kmečki družini v Globokem pri Rimskih Toplicah ali morda celo na Senožetih, kamor se je družina preselila in je pozneje tudi obiskoval šolo. Pri 21-ih letih je vstopil v bogoslovje in bil dve leti pozneje posvečen v duhovnika. Kot duhovnik je služboval v številnih krajih na Štajerskem: v Podsredi, Šmarju pri Jelšah, pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah, v Vitanjah, v Sv. Marjeti, Mozirju, Škalah pri Velenju.
Nekoč se je zagledal v lepo učiteljico Ano, ki ji je posvetil balado Anka. Ob ljubezni se je zavedel svojega stanu, Aškerc ‒ duhovnik se je moral ljubezni do ženske odpovedati, Aškerc kot pesnik pa je po ljubezni vse bolj hrepenel. Odločil se je odpovedati osebni sreči, ne pa pesniškemu poklicu.
V središču njegovih pesnitev so svetovno-nazorske epske pesnitve, kjer je Aškerc iskal odgovore na vprašanja, s katerimi se muči človeštvo (npr. socialne razlike, bistvo človeka …). V nacionalno poezijo je vpeljal motive iz klasične antike, kakor tudi iz zgodovine drugih narodov, iz slovenske zgodovine pa motive turških upadov, ustoličevanja knezov na Gosposvetskem polju, kmečkih uporov, celjskih grofov, Kralja Matjaža, Matije Gubca, Ljudevita Posavskega. Pesnil je o motivih vaškega življenja, domovinski, socialni in ljubezenski tematiki. Zanimali so ga tudi motivi protestantizma, orientalski motivi, junaški motivi, kritika razkošne duhovščine, satire, motivi narave.
Pisal je celo o protestantizmu in čeprav je bil katoliški duhovnik, je imel o reformaciji dobro mnenje. Cenil je njihov odnos do ljudi in željo po izobrazbi le-teh. Tako v svojih pesmih ne omenja zgolj Primoža Trubarja, ampak tudi manj znane protestante.
Na Aškerčevo domačijo, ki nudi vpogled v življenje in delo največjega slovenskega pesnika balad in romanc, tokrat na njegov rojstni dan v goste prihaja pisatelj Zoran Šteinbauer, avtor pravljice Katka in polžka. To je pravljica o srčnosti, prijateljstvu, razumevanju, sodelovanju … in seveda o lepoti narave, ki nas obdaja in vabi v objem.
Literarni večer bo v sredo, 9. januarja, ob 17.30.
220px Anton Aškerc
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane