OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vrtec Laško vabi k vpisu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Vrtec Laško vabi k vpisu v Vrtec Laško vabi k vpisu v vrtec za šolsko leto 2019/2020.
Vpis bo potekal do 15. marca, ustrezen obrazec oz. vlogo pa dobite v vseh enotah Vrtca Laško ter na njihovi spletni strani www.vrtec-lasko.si.
Za otroke od 11. meseca starosti lahko izbirate med dvema programoma, in sicer dnevnim in poldnevnim. Otroka lahko starši vpišete v eno izmed 10 enot: Laško, Debro, Šentrupert, Vrh nad Laškim, Rečica, Rimske Toplice, Zidani Most, Sedraž, Jurklošter in Družinsko vartsvo Gradišnik.
Popoldansko varstvo, od 12. do 20. ure, pa je organizirano le v enoti Laško.
VRTEC vpis v vrtec 00000003 1
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane