OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izsledki spletne ankete

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na spletni strani Občine Laško ter na FB profilu smo objavili anketo o spremljanju lokalnih medijev in njihovem zadovoljstvu občanov in občank ter ostale javnosti.
Anketo, ki je bila anonimna, je izpolnilo 133 ljudi. Z raziskavo smo želeli ugotoviti v kolikšni meri občani ter ostala javnost spremljajo lokalne medije in kateri mediji jim nudijo največ.
 
Ugotovili smo (od ponujenih možnosti):

- da anketiranci najbolj pogosto spremljajo:
televizija: Tv Laško ŠMOCL (53,03 %)
radio: Radio Celje (51,49 %)
časopis: Laški Bilten (62,42 %)
spletni medij: spletna stran Občine Laško www.lasko.si (52,48 %)

- največ informacij o novicah in aktualnih dogodkih v občini Laško nudi:
televizija: TvLaško Šmocl (57,39 %)
radio: Radio Celje (63,11 %)
časopis: Laški Bilten (66,21 %)
spletni medij: spletna stran Občine Laško www.lasko.si (50,89 %)

- najbolj verodostojen vir informacij se anketirancem zdi:
televizija: TvLaško Šmocl (56,03 %)
radio: Radio Celje (64,08 %)
časopis: Laški Bilten (62,24 %)
spletni medij: spletna stran Občine Laško www.lasko.si (56,54 %)

V spletni anketi je sodelovalo 54,26 % moških in 45,74 % žensk.

analytics charts computer 669612
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane