OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Kandidati za natečaj so si ogledali lokacije za ureditev starega mestnega jedra

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V torek, 5. februarja, so se zbrali potencialni kandidati, ki se bodo prijavili na Natečaj za ureditev starega mestnega jedra. Najprej so jim bile predstavljene naloge, nato je bil organiziran vodeni ogled lokacij.
Natečajni elaborati, ki jih sprejema ZAPS, morajo prispeti do 28. marca.

Z natečajem, katerega skupni nagradni sklad znaša 20 tisoč evrov, želi Občina Laško pridobiti:
- strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru,
- rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti.

Cilj Občine pa je:
- s celovito obravnavo mestnega jedra predvideti prijetno in privlačno okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce starega mestnega jedra,
- urediti ustrezne povezave med posameznimi območji,
- zasnovati ustrezno prometno ureditev z določitvijo območij in dostopnosti (pešci, kolesarji, motorni in mirujoči promet, intervencija, dostava, dostop prebivalcem),
- določiti osnovne sheme ureditve tlakov, urbane opreme in zasaditev v mestnem jedru.

NATECAJ SMJ 2
NATECAJ SMJ 1
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane