OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Na proslavi ob kulturnem prazniku so bila podeljena štiri Aškerčeva priznanja in dve priznanji zlati možnar

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je v Kulturni center Laško privabila veliko ljudi.
Na prireditvi katere slavnostni govornik je bil Mitja Čander, pisatelj, kolumnist, esejist, kritik, ki se ukvarja tudi z mladinsko kulturo, gledališčem ter filmom, je opozoril na pomen kulture v Sloveniji. Prav tako smo se skozi celotno proslavo spraševali kaj sploh je kultura in tudi dobili odgovore. Kultura je del vsakega izmed nas. Je način govorjenja, obnašanja, stiska roke, kako pozdravimo, kako vozimo, kako jemo, kako pijemo, da nikomur ne želimo slabo, ...

Kulturni program so pripravili učitelji Glasbene šole Laško-Radeče, ki so se predstavili z 8 skladbami, tudi z vključenimi recitacijami Prešernovih pesmi.

Podeljena so bila priznanja zlati možnar za izjemne dosežke in uspehe na področju etnografske dejavnosti v občini Laško. Iz rok predsednice programskega sveta Etno odbora Jureta Krašovca pri Zvezi Možnar, Urške Knez, sta Zlatega Možnarja prejela STIK Laško in Bojan Kajtna.
Župan občine Laško Franc Zdolšek pa je podelil priznanja Antona Aškerca za najvišje dosežke na področju kulture. Prejeli so jih Špela Medved, Peter Napret, Daniel Pavčnik in Jože Rajh.

Obrazložitve o prejemnikih priznanj:
STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško z Zvezo Možnar sodeluje že od svojega nastanka kot ključni povezovalec ponudnikov prireditev iz okolice Laškega. Kot javni zavod je STIK vključen v Programski svet Etno odbora in kot tak tudi aktivni član pri izvajanju vseh Možnarjevih etnografskih prireditev. V enoti Kulturni center nudi prostor Zvezi in odboru, v enoti Muzej Laško pa so na pobudo Etno odbora pripravili razstave »Naših 30 let«, »Anzekove poti: Ivan Ulaga – Vrhovski Anzek«, »Kralj Aleksander I. Karađorđević«, v lanskem letu pa je Muzej Laško z Razstavo »Oj, ta soldaški boben« povezal lokalne zbiratelje z izvajalci etno prikazov. Stik Laško redno oglašuje in promovira etnografske prireditve in dogodke. Prav tako je STIK eden ključnih interaktorjev na področju komuniciranja in organizacije Festivala Pivo in Cvetje, kjer skrbi za dogovor o etno programu. Stik Laško s svojim programom dela in zaposlenimi aktivno sodeluje na vseh področjih etnografske dejavnost Etno odbora in na tak način ohranja kulturno dediščino. Zaradi naštetega si zasluži priznanje Zlati Možnar.

Bojan Kajtna - je član KD Anton Tanc Marija Gradec že več kot 20 let. Skupini se je pridružil kot plesalec, a je zaradi svojih igralskih sposobnosti kaj kmalu dobil tudi, sprva manjše, kasneje pa vse večje igralske vloge v običajih in prikazih Kulturnega društva Anton Tanc. Kot podpredsednik društva je bil vključen tudi v delo upravnega odbora, nekaj časa je opravljal tudi nalogo garderoberja. Vlogo starešine v prikazu Ohceti po stari šegi uspešno igra že več kot 13 let. Odigral je tudi lik Antona Tanca na letnem koncertu društva. Bojan Kajtna je tudi odličen promotor društva in folklorne dejavnosti. Zadnje desetletje Bojan Kajtna uspešno povezuje tudi prireditve Zveze Možnar. KD Anton Tanc Marija Gradec obeležujejo 40 obletnico delovanja in zato so, ob zavedanju, da uspešno društvo tvorijo požrtvovalni posamezniki, predlagali Bojana Kajtna, ki s svojim prostovoljnim delom v društvu in Zvezi bogati, ohranja in popularizira etno dejavnost, ne le v naši občini, temveč tudi izven nje. Zaradi naštetega si zasluži priznanje Zlati Možnar.

Špela Medved - Špela se s plesom ukvarja že vse od otroštva, ko jo je v Ljubljani za plesno umetnost navdušila plesna šola Mojce Horvat. Izobraževanje je nadaljevala na Umetniški gimnaziji – smer sodobni ples v Ljubljani in nato še na Pedagoški fakulteti, kjer je diplomirala na oddelku za Socialno pedagogiko. Že kot najstnica je sodelovala tudi na koncertih Laške pihalne godbe, kasneje je s pomočjo Majde Marguč svoje znanje in izkušnje prenašala na mlajše mažorete. Glavni pečat pa je Špela Medved pustila in ga še pušča, na področju plesno pedagoške dejavnosti. Po zaposlitvi na GŠ Laško - Radeče je poskrbela za skokovit razvoj plesne umetnosti v občini. Z večletnim sistematičnim in načrtnim delom je Špela vzgojila že več generacij plesalk in plesalcev, ki glasbeno šolo in s tem tudi občino Laško uspešno zastopajo na regijskem, državnem in mednarodnem področju. Skrbi pa tudi za sodelovanje glasbene šole z drugimi društvi. Zadnja leta je zunanja ocenjevalka maturantov Umetniške gimnazije za sodobni ples in je tudi vodja študijske skupine učiteljev sodobnega plesa na glasbenih šolah. Lansko leto je kot predavateljica sodelovala na Mednarodni konferenci plesne pedagogike v Sloveniji in bila članica žirije še na državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1. Leta 2013 ji je Javni sklad za kulturne dejavnosti RS podelil listino Mete Vidmar za dolgoletno strokovno, organizacijsko, kulturno vzgojno in mentorsko delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na plesnem področju.

Peter Napret - Je akademski glasbenik in profesor violine ter citrar. Poučuje na več glasbenih šolah, vodi skupine, nastopa kot solist in spremljevalec različnih pevskih zasedb. Je prirejevalec, avtor učbenika za citre Citrajmo, organizator citrarskih prireditev, žirant na glasbenih tekmovanjih in predsednik Citrarskega društva Slovenije. Je prejemnik Gallusove listine in Gerbičevega priznanja. Bil je pobudnik koncertov v cerkvici v Lurdu v organizaciji Knjižnice Laško. Zelo si prizadeva za promocijo citer in je vzgojil že nekaj uspešnih citrarjev. Njegovi učenki sta tudi danes nastopajoča profesorica Janja Brlec in Monika Rožej. Je tudi strokovni vodja in organizator Popoldneva ob citrah na Kopitniku, ki ga prireja PD Rimske Toplice. Da je z dušo predan glasbi in pedagoškemu delu, smo lahko skozi leta spoznavali v Knjižnici Laško. Z organiziranjem glasbenih dogodkov na našem območju lepo promovira kraje iz katerih sam izhaja, namreč tudi sam izhaja iz naše občine.

Daniel Pavčnik - Daniel Pavčnik je predsednik Kulturnega društva Rimljan Rimske Toplice že tretji mandat. Je zelo vesten, ustvarjalen, deloven. Ogromno prostovoljnega časa nameni delovanju društva in skrbi, da se stari običaji prenašajo na mlajše rodove. Je dober govornik, prisoten na vseh krajevnih prireditvah. Je povezovalen člen med ljudmi, društvi, JSKD-jem, krajevnimi skupnostmi in Občino Laško. Je tudi član Planinskega društva Rimske Toplice in uživa v dežuranju na Koči na Kopitniku. Ukvarja se tudi s pivovarstvom. Daniel Pavčnik je vsestranski, deloven, ki si zna vzeti čas za družino, prijatelje in sokrajane.

Jože Rajh - Jože izhaja iz družine kjer se je veliko prepevalo zato je dobil ljubezen do narodne pesmi že v rani mladosti. Kmalu je postal pevec, ki je v skupinah dobil vlogo pevca, ki poje naprej, kar pomeni, da je moral dobro poznati tekste pesmi, ki so jih prepevali. Od leta 1966 je član Moškega pevskega zbora Laško, se pravi že 52 let. Člani zbora so mi že leta 1970 zaupali funkcijo predsednika zbora in jo je opravljal le en mandat, nato je to funkcijo ponovno prevzel leta 1984 in jo opravlja še danes. Ima veliko zaslug za obstoj zbora in njegovo aktivno delovanje. Poleg delovanja v zboru, je bil vrsto let član ljudske skupine Martini, ki so delovali pod okriljem Kulturnega društva Lipa Rečica.

PROSLAVA KULTURNI PRAZNIK 2
Župan Franc Zdolšek, Jože Rajh, Špela Medved, Daniel Pavčnik, Peter Napret
PROSLAVA KULTURNI PRAZNIK 1
Janja Urankar Berčon STIK, Urška Knez, Bojan Kajtna
PROSLAVA KULTURNI PRAZNIK 3
Mitja Čander
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane