OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

2. Festival prostovoljstva je bil dobro obiskan

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Med 13. in 19. majem 2019 se po celi Sloveniji že tradicionalno organizira Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je predstavitev in praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij.
Temu se je z organiziranjem 2. Festivala prostovoljstva tudi letos pridružila Občina Laško. Namen festivala je bil predstavitev delovanja prostovoljskih organizacij v občini Laško obiskovalcem, pridobivanje novih prostovoljcev, povezovanje in zahvala prostovoljcem za njihovo delovanje.  
To je tudi zelo dobra spodbuda za socialno aktivacijo, še posebej mladih in starejših, da se na lokalnih dogodkih seznanijo z možnostmi opravljanja prostovoljskega dela in njegovimi pozitivnimi učinki.
Občino Laško odlikujejo izjemni prostovoljci, ki predstavljajo skoraj desetino vseh občanov, namreč aktivnih prostovoljcev imamo kar 1300.
V letu 2018 je Občina Laško finančno podprla skupaj 107 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na različnih področjih, socialnem, kulturnem, mladinskem, gasilskem, športnem, …
Poslanstvo društev je zagotavljanje pogojev oz. možnosti za brezplačne aktivnosti posameznikov v skladu z njihovimi potrebami in interesi, za sodelovanje z lokalno skupnostjo, za vse generacije občanov. Na tak način zagotavljajo in izboljšujejo kakovost življenja vsem občanov in vsem generacijam, jih spodbujajo k skupnim aktivnostim in prostovoljnemu delu. 
V zahvalo vsem prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem se je Občina Laško ponovno prijavila na poziv Slovenske filantropije in že tretjič zapored pridobila naziv "Prostovoljstvu prijazno mesto".
Občina Laško je v marcu 2019 objavila tudi Javni natečaj "Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2018". Predlagatelji so lahko predlagali prostovoljce, ki so v letu 2018 delovali na področju prostovoljstva na območju občine Laško.
Prijavljeni prostovoljci so se potegovali za naziv "naj prostovoljec/prostovoljka" v štirih starostnih kategorijah, in sicer:
 • do 18 let,
 • od 19 do 29 let,
 • od 30 do 60 let,
 • nad 60 let.
Komisija, ki jo je imenoval župan iz predstavnikov prostovoljskih organizacij, je na podlagi vseh pravočasnih in popolnih prijav, na osnovi v natečaju  navedenih kriterijev in gradiv, iz prijave odločila o naj prostovoljcu/prostovoljki znotraj posamezne kategorije.

V kategoriji do 18 let je naziv naj prostovoljec občine Laško 2018 prejel Matjaž Pinter, ki ga je predlagalo Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele nogice", za prostovoljsko delo na področju izvajanja projektov in prireditev za osebe s posebnimi potrebami.
Matjaž Pinter je dijak 2. letnika I. gimnazije Celje. Kljub svoji mladosti je že vrsto let aktiven prostovoljec v društvu Vesele nogice. Njegova prostovoljska pot se je sicer začela na pobudo mame, vendar je zelo kmalu v tem videl izziv in predvsem velik pomen. Z veseljem pomaga pri skoraj vseh večjih dogodkih, ki jih društvo organizira ali na njih sodeluje. Pomaga pri postavljanju prireditvenih prostorov, skrbi za tehniko in glasbo na prireditvah. Ker se ukvarja s fotografijo, običajno poskrbi tudi za to, da na dogodkih društva nastanejo nepozabne fotografije. V lanskem letu je pomagal in sodeloval na Dnevu za spremembe, pri izvedbi dobrodelnega teka, fotografiral razne dogodke, zastopal in tekmoval za društvo na dobrodelnem odbojkarskem turniju Lamfit, velikokrat pa tudi nalagal zamaške…

V kategoriji od 19 do 29 let je naziv naj prostovoljec občine Laško 2018 prejel Jonas Lesjak, ki ga je predlagal Jurij Šuhel, za prostovoljsko delo na področju organiziranja koncertov in dela z mladimi.
Jonas Lesjak že vrsto let deluje v sklopu mladih prostovoljcev v društvu ŠMOCL, kjer kot bivši predsednik mladinskega društva pomaga pri organizaciji vrste koncertov za mlade, hkrati pa preko MMC TV Laško pripomore k tehnični pomoči različnim društvom v naši občini. V preteklem letu je preko društva organiziral dva alternativna koncerta »Warm Up Punk Rock« ter postavitev Skate parka za mlade na občinskem dvorišču. Sodeloval je pri organizaciji in izvedbi glasbenega dogodka Metaljot Raspaljot, ki je v naš kraj privabil več kot 500 tujih in domačih turistov. Ravno tako se Jonas vsako leto poslužuje pomoči na otroških festivalih kot je Pisani balon ter Mavrična dežela, s čimer je pokazal, da se preko didaktičnih metod odlično znajde tudi med najmlajšimi.
S svojim prostovoljnim sodelovanjem se redno udeležuje tudi mladinskih in študentskih delavnic, hkrati pa kot mentor mlade prostovoljce v društvu ŠMOCL vzpodbuja k prostovoljstvu.
Jonas svoj prosti čas v veliki meri namenja tudi za MMC Tv Laško, spletni medij, ki v občini in širše pokriva skoraj vse dogodke in prireditve. V preteklem letu je opravil več kot 120 ur prostovoljnega dela in je v društvu ŠMOCL kot prostovoljec član upravnega odbora.

V kategoriji od 30 let do 60 let ni bilo predlogov, zato se ta naziv za leto 2018 ne podeli.

V kategoriji nad 60 let je imela komisija najtežje delo, saj so predlagatelji predlagali prostovoljke, ki si vse zaslužijo biti najboljše. Zato se je komisija odločila, da se podelijo trije nazivi naj prostovoljka leta 2018, in sicer Mariji Zemljič, Metki Kovačič in Mariji Mlakar.

 1. Marijo Zemljič so jo predlagale kar tri prostovoljske organizacije: Hiša generacij Laško, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško in Župnijski Karitas Laško - za prostovoljsko delo na področju socialne in humanitarne dejavnosti.
Marija Zemljič vodi kreativne delavnice v Hiši generacij Laško, saj je dolgoletna "kranceljpintarica" in prenaša iz roda v rod staro ročno spretnost. Svoje znanje ne deli samo v Hiši generacij Laško, ampak tudi v drugih skupinah na območju občine Laško in širše, za različne prireditve pa pripravi tudi cvetje in šopke za obiskovalce. Aktivna je v skupini "Babic", ki vsaj enkrat mesečno pripravijo druženje z najmlajšimi Vrtca Laško. Prostovoljka je v preteklem letu skrbela tudi za cvetje in zelišča na vrtu Hiše generacij Laško in opravila 30 ur prostovoljskega dela. 
Marija Zemljič je v letu 2018 nadaljevala tudi večletno prostovoljsko delo v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Laško, kjer je opravila 380 evidentiranih prostovoljskih ur kot voditeljica družabniškega para, kjer gre za posebno obliko druženja med prostovoljcem in starejšo osebo na njenem domu, v njenem domačem okolju ali v domu starejših. Marija je tedensko obiskovala onemogle in socialno šibke posameznike ter skrbela za njihovo dobro počutje in nudila primerno pomoč.
V okviru Župnijske Karitas Laško enkrat mesečno pomaga starejšim pri maši, ki je v Domu starejših Laško. Tedensko pa opravlja delo v skladišču oz. skrbi za dobrine in jih deli v prostorih Župnijske Karitas. Letno opravi do 150 ur prostovoljskega dela. Starejše, predvsem socialno in telesno šibke posameznike, preko celega leta obiskuje na njihovih domovih ali v Domu starejših Laško. 
 1. Metko Kovačič je predlagala Knjižnica Laško, za prostovoljsko delo na področju vseživljenjskega izobraževanja
Metka Kovačič je v letu 2018 opravljala prostovoljsko delo mentorice v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) pri Knjižnici Laško in tudi sodelovala pri vodenju aktivnosti UTŽO. Od njene ustanovitve (pri kateri je imela glavno vlogo) je bila ves čas mentorica domoznanskega in potopisno-popotniškega krožka ter je sodelovala pri načrtovanju in vodenju aktivnosti UTŽO – prostovoljsko in brez plačila. Domoznanski krožek, ki ga vodi, zanj temeljito in strokovno pripravlja vsakokratno vsebino ter animira člane za domoznanska dela, je v letu 2018 redno obiskovalo 14 udeležencev. Izvedenih je bilo 15 srečanj (52 ur), zabeležili pa so skupaj 172 obiskov. Tudi popotniški krožek vodi Metka Kovačič, obiskuje pa ga 54 udeležencev. Izvedenih je bilo 98 ur v okviru 18 srečanj (9 strokovnih ekskurzij – 4 izmed teh je sama pripravila Kovačičeva, pri preostalih pa je sodelovala), zabeleženih pa je bilo skupno 550 obiskov. Metka Kovačič je, upoštevajoč delo v okviru obeh krožkov ter še različne sestanke, načrtovanja in usklajevanja, v letu 2018 opravila približno 600 ur prostovoljskega dela. Delovanje UTŽO, ki je nepogrešljiv del Knjižnice Laško, v tako širokem obsegu, tako raznovrstno, vsebinsko bogato in kvalitetno ne bi bilo mogoče brez večletnega prostovoljskega dela Metke Kovačič.
 1. Marijo Mlakar sta predlagala RKS – Območno združenje Laško – Radeče in KORK Marija Gradec, za prostovoljsko delo na področju socialne in humanitarne dejavnosti
Marija Mlakar se je v organizacijo Rdečega križa vključila leta 2003, in sicer kot prostovoljka v Krajevni organizaciji Rdečega križa Marija Gradec. Že s samim je dala vedeti, da bo svoje delo vestno in marljivo opravljala. Kot prostovoljka je zadolžena za obsežno območje – naselje v KS Marija Gradec, in sicer Lahomno, kjer obiskuje svoje člane, jim namenja pozornost ob jubilejih, obišče vse krajane z okroglimi obletnicami, v prazničnih dneh, pomaga pri organizaciji srečanja krajanov, zelo uspešno zbira prostovoljne prispevke ob zahtevnejših elementarnih nesrečah na njenem območju, poskrbi in realno oceni ter seznanja odbor s stiskami ljudi, obiskuje bolne ter ljudi, ki so v domovih. Letno opravi cca 280 – 300 ur prostovoljnega dela. Ga. Marija je podprla prizadevanja, da je Rdeči križ Marija Gradec kupil defibrilator, se dogovorila za njegovo namestitev in poskrbela za obogatitev svečanosti ob predaji defibrilatorja v uporabo. Kljub različnim tegobam in obilnemu delu doma vedno najde čas za dobro volje, za optimizem in energijo, ki jo deli z vsemi ob različnih stiskah in tudi med prostovoljci.
Na dogodku, ki je bil na občinskem dvorišču so se s svojimi aktivnostmi na področju prostovoljstva predstavljali:
 • Hiša generacij in Medgeneracijsko društvo Laško
 • RKS Območno združenje Laško – Radeče
 • Župnijska Karitas Laško
 • Društvo Vesele nogice
 • Društvo Sožitje Laško
 • OŠ Primoža Trubarja Laško
 • OŠ Anton Aškerc Rimske Toplice
 • ŠMOCL
 • Območno združenje Slovenskih časnikov Laško
 • Gasilska zveza Laško
V kulturnem programu pa so nastopili učenci Glasbene šole Laško-Radeče, Aleš Rajh iz Društva Sožitje in učenci OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, ki so poskrbeli tako za glasbeno točko kot tudi recital z naslovom Prostovoljec, ki je avtorsko delo Jureta Palčnika.
FEST. PROST. 2019 2
FEST. PROST. 2019
FEST. PROST. 2019 3
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane