OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Dan Primoža Trubarja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
8. junija raznujemo Dan Primoža Trubarja, ki je slovenski državni praznik, čeprav ni dela prost dan. Trubar, ki je kot vikar služboval tudi v Laškem, je bil najpomembnejša osebnost pri razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda.
Trubar je avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku in ustanovitelj ter nadzornik prve protestantske cerkve v Vojvodini Kranjski. Velja za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika. Po Sloveniji je širil luteranstvo, vendar se je po protireformaciji Habsburške Monarhije, to ohranilo le v Prekmurju. Trubar velja za osrednjo podobo v slovenski kulturni zgodovini in v različnih pogledih celo glavno zgodovinsko osebnost.
Leta 1550 je napisal Katekizem - prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh. Napisal je več kot 25 del. Katekizmu je sledil še Abecednik, v katerem se je oprl na govore osrednjega slovenskega prostora.
Rodil se je 8. junija 1508 v Velikih Laščah. Leta 1520 mu je verjetno turjaški grof omogočil, da se je šel šolat za duhovnika, zato je nadarjeni mladenič pri dvanajstih letih za vedno odšel iz rojstnega kraja. Eno leto se je šolal na Reki, nato dve leti v Salzburgu, kjer je pridobival temeljno izobrazbo gramatike, dialektike, retorike in nemščine. Od tam je odšel v Trst pod tutorstvo rimskokatoliškega škofa Pietra Bonoma, kjer je prišel v stik s humanističnimi pisatelji, še posebej z Erazmom Roterdamskim.
Ko je bil star devetnajst let, mu je tržaški škof Pietro Bonomo dodelil župnijo Loka pri Zidanem mostu. Jeseni 1527 je Bonomo Trubarja napotil na študij na Dunaj. Zaradi vojske osmanskega imperija, ki se je bližala Dunaju, je bilo ogroženo in oteženo življenje v mestu. Zato se je jeseni 1529 vrnil k škofu v Trst. Tam je maševal in pridigal v minoritski cerkvi. Leta 1530 ga je škof posvetil za duhovnika in ga določil za vikarja v župniji sv. Martina v Laškem. Duhovno službo je tam opravljal v skladu s katoliškim obredom, vendar so njegove zgodnje pridige že spominjale na pridige Erazma Rotterdamskega. Prenavljal je cerkve in župnišča v Celju, Laškem in drugje.
PRIMOŽ TRUBAR
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane