OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Otvoritev razstave - staro mestno jedro

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V sredo, 19. junija, smo odprli razstavo natečajnih elaboratov, ki so bili izdelani v okviru natečajev, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
Izveden je bil odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve Ureditev starega mestnega jedra Laško. Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo sledečih osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga; rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti; ter v nadaljevanju postopka izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.
Otvoritve so se udeležili župan Občine Laško Franc Zdolšek, predsednik ocenjevalne komisije Matej Vozlič, prvonagrajena ekipa z Matevžem Zalarjem na čelu, drugi natečajniki ter ostali. Veseli smo, da so se otvoritve udeležili tudi prebivalci starega mestnega jedra.

V kulturnem programu sta nastopili flavtistki Glasbene šole Laško-Radeče Nina Videc in Žana Mastnak.
Razstava v Kulturnem centru Laško bo na ogled do 19. julija, in sicer vsak dan med 8. in 14. uro ter v času predstav.

RAZSTAVA SMJ5RAZSTAVA SMJ7
Predsednik ocenjevalne komisije Matej Vozlič in župan Občine Laško Franc Zdolšek
RAZSTAVA SMJ3
Matevž Zalar
RAZSTAVA SMJ2
RAZSTAVA SMJ
RAZSTAVA SMJ4
Nina Videc in Žana Mastnak, GŠ Laško-Radeče
RAZSTAVA SMJ5
RAZSTAVA SMJ6
RAZSTAVA SMJ8
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane