OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Evropski teden mobilnosti

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
EvropskiTedenMobilnosti mEvropskiTedenMobilnosti trak
EVROPSKA POBUDA, KI LOKALNE SKUPNOSTI SPODBUJA K UVEDBI IN PROMOCIJI TRAJNOSTNIH PROMETNIH UKREPOV

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila. V Laškem bomo imeli še zaključno prireditev, in sicer dan po izteku ETM 23. septembra.


DOGODKI V OBČINI LAŠKO

Ponedeljek, 16. 9. 2019
* ob 17. uri: PREIZKUS HOJE NA 2 KM

Torek, 17. 9. 2019:
*NORDIJSKA HOJA za upokojence

Četrtek, 19. 9 2019:
*VODEN IZLET PO MESTU

Petek, 20. 9. 2019:
*PEŠ V ŠOLO

Sobota, 21. 9. 2019:
* DAN BREZ AVTOMOBILA

- ob 9. uri: Pohod Po poti treh cerkva (start na Valvasorjevem trgu pred TIC-em)
- popoldan bo za vozila zaprt del starega mestnega jedra (podrobnejša prometna ureditev za ta čas bo objavljena na občinski spletni strani v sredstvih javnega obveščanja) – GUŠT FEST

Ponedeljek, 23. 9. 2019:
*ZAKLJUČNA PRIREDITEV
razstava slik na temo ETM v avli osnovne šole, otroci zapojejo še kakšno pesem

grb
OBČINA LAŠKO

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane