OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

V vrtcu letos 468 otrok

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Ponedeljek, 2. september, bo pomemben dan tudi za predšolske otroke. Nekateri se bodo vrnili v vrtec, spet drugi bodo vanj prvič vstopili. V Vrtcu Laško bo v vseh enotah skupno letos 468 otrok, od tega jih je 103, ki bodo igralnice spoznali prvič. Bodo pa v letošnjem letu sprejeli še vsaj 21 otrok, ko bodo dopolnili 11 mesecev, kar je pogoj za vstop v vrtec.
Vrtec Laško ima 9 enot, in sicer so to Laško, Debro, Rečica, Rimske Toplice, Zidani Most, Sedraž, Jurklošter, Šentrupert in Družinsko varstvo Gradišnik 
Vrtec LASKO.png
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane