Geodet v Laškem

Velikost pisave:
Na vprašanje občana, ali je v Laškem geodet, ki lahko na terenu odmeri parcelo in določi mejnike je bil podan naslednji odgovor:
V Laškem nudi geodetske storitve družba Izvir- Plan načrtovanje, gradnja in vzdrževanje, d.o.o. Laško, Trubarjeva ulica 35, 3270 Laško, tel. 03 573 05 50.