OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - oddaja pisarne 30.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - oddaja pisarne 30.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela garaže 29.06.2020
Zbiranje ponudb: UREDITEV JP702081 LOVSKI DOM-CESTA NA SVETINO 22.06.2020
Zbiranje ponudb: "SANACIJA USADA NA JP 701531 KURETNO-BRUNE-BREZNO (PLAZ GOVCE)" 22.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo občinskega dvorišča - Laško in cvetje 18.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo parcele v Debru 12.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za podelitev stavbne pravice 12.06.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - poslovni prostor v Rimskih Toplicah 08.06.2020
Javni razpis: PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA V LETU 2021 04.06.2020
Javni razpis: PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2020 02.06.2020
Javni razpis: ˝TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIM OBJEKTOM V DEBRU" 02.06.2020
Javni razpis: oddaja tržnega stanovanja v Laškem 22.05.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela parcele v Debru 13.05.2020
Javni razpis: Spremembe in dopolnitve JR za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško 11.05.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v objektu Ulica XIV. divizije 8 v Rimskih Toplicah 11.05.2020
Zbiranje ponudba za izgradnjo Infrastrukturnega priključka vodovoda Strmca (Veligovšek – Krajnc) 11.05.2020
Oprostitev plačila najemnine 07.05.2020
Javni razpis: UREDITEV ODVODNJAVANJA OB LC200101 TEVČE – VRH NAD LAŠKIM – GOZDEC – MIŠJI DOL, NAD STANOVANJSKIM OBJEKTOM VELIKE GORELCE 20 28.04.2020
Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe nepremičnin v KS Vrh nad Laškim 22.04.2020
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane