OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško za leto 2020 21.01.2020
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2020 17.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarniškega poslovnega prostora 14.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020 13.01.2020
Nameri za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – dve pisarne 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo premičnine – kovinska vrata 10.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "ZEMELJSKI USAD NA LC 200131 LC REKA-DOBLATINA, LOKACIJA POŽNICA" 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - Trubarjeva 10.01.2020
Vabilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - Badovinčeva 10.01.2020
Prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leti 2020 in 2021 30.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev INZI za Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino (2) 17.12.2019
Vabilo k oddaji ponudbe za " Izdelava PZI dokumentacije za kanalizacijo, vodovod, JR, cesto,optiko na območju Strmce v Laškem" 12.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev INZI za Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino 09.12.2019
Razpis za direktorja javnega zavoda »Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško« 05.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za izgradnjo "Infrastrukturnega priključka Rečica-Debro" 04.12.2019
Razpis za priznanje »Zlati Možnar« 03.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo rabljene premičnine 02.12.2019
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane