OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Vabilo k oddaji ponudb: ˝IZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICA˝ 20.09.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - garaža 06.09.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - Trubarjeva ulica 3 05.09.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - Otročji center 05.09.2019
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019˝. 05.09.2019
Javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini 2018/19 30.08.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev "OBNOVA ČRPALIŠČA TROJNO" 29.08.2019
Vabilo k oddaji ponudbe "Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in PZI za nadomestni most v Gračnici" 29.08.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev Izdelava strokovnih podlag za območje Govce kot podlaga za SD OPN 23.08.2019
Ponovno vabilo k oddaji ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU 14.08.2019
Povabilo k oddaji ponudbe - UREDITEV SAVINJE POD LAŠKIM - II. Etapa - del 09.08.2019
Povabilo k oddaji ponudbe - OBNOVA LC 200011 RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI MOST 08.08.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora št. 9 (del I) - pisarne v mansardi poslovne stavbe na Trubarjevi ulici 3 v Laškem 24.07.2019
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP700911 MALA BREZA-MODRIČ" 24.07.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev "Izdelava reklamnih panojev za potrebe Občine Laško v Debru" 24.07.2019
Vabilo k oddaji ponudb za blago ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE VRTCA LAŠKO˝ 22.07.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja premičnin na Valvasorjevem trgu 18.07.2019
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP IN LC VRH-JURKLOŠER, NASELJE GOZDEC˝ 11.07.2019
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško 08.07.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnine v k.o. Rimske Toplice 03.07.2019
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane