OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝VODOVOD REČICA – 3. ODSEK˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:

OBČINA LAŠKO, Režijski obrat

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

telefon: 03/ 733 87 00

matična številka: 5874505

ID za DDV: SI11734612

transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝VODOVOD REČICA – 3. ODSEK˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝VODOVOD REČICA – 3. ODSEK˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.


Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 17. 6. 2019 do 10. ure.


Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 17. 6. 2019 ob 10.30.


Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

SPREMEMBA z dne 13. 6. 2019 

Zaradi napačnih formul v popisu del naročnik objavlja čistopis razpisne dokumentacije z vsemi spremembami. Vsled spremembam se podaljša rok oddaje ponudb, ki je sedaj 19.6.2019 do 10. ure preko informacijskega sistema e-JN. Sprememba je objavljena tudi na Portalu javnih naročil. Ponudnike opozarjamo, da naj bodo pri sestavi ponudb pazljivi pri dokumentih, ki se vežejo na rok oddaje ponudb (npr. BON obrazec, potrdila poslovnih bank itd.)
Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 19. 6. 2019 ob 10.30.


  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJEŽupan Občinski svet Občinska uprava Za občane