OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2020

  Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Prijavni obrazec 1: pdf.
Prijavni obrazec 4: pdf.

Prijavni obrazec 5: pdf.

Prijavni obrazec 6: pdf.


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2020 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.

Sredstva v višini 80.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2020 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO:

VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

43.000,00 EUR
11.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS:

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

17.000,00 EUR

3.000,00 EUR               

OSTALI UKREPI:

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

6.000,00 EUR


Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog komisije za obravnavo vlog javnega razpisa, prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba.

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji:

UKREP

ROK ZA PRIJAVO

DATUM ODPIRANJA VLOG

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

1.

VSI UKREPI

27. marec 2020

31. marec 2020

28. september 2020


 
Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Laško ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. št. 03/733 87 36, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. v času uradnih ur.


Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji:

UKREP

ROK ZA PRIJAVO

DATUM ODPIRANJA VLOG

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

1.

UKREP 1 in 4

17. julij 2015

20. julij 2015

25. september 2015

2.

UKREP 5 in 6

17. julij 2015

20. julij 2015

31. oktober 2015

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2020