OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja dela stavbe v Debru

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela stavbe št. 24, v stavbi 406, k.o. 2650 Debro (ID znak 2650-406-24) v izmeri 14,70 m2 uporabne površine in dejansko rabo shramba, na Poženelovi ulici 22 v Laškem.
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 24. 9. 2020 do vključno dne 15. 10. 2020. 

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
 


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja dela stavbe v Debru