OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za ˝ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE LAŠKO, JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO,
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE LAŠKO, JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ˝.

Občina Laško izvaja javno naročilo po pooblastilu:
• Osnovne šola Primoža Trubarja Laško
• Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
• Vrtca Laško
• Knjižnice Laško
• STIK-a Laško
• Glasbene šole Laško-Radeče
• Komunale Laško

Zavarovalni posrednik naročnika:
NALOŽBA IN, zavarovalno posredovanje d.o.o.
Novo Celje 9, 3301 Petrovče
Tel. št.: 041 670 890
Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca zavarovalnih storitev.

Javno naročilo je enovito in zajema storitve opredeljene v prilogah.

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil naslednje vrste zavarovanj:
 požarno zavarovanje premoženja,
 vlomsko zavarovanje,
 zavarovanje računalnikov in elektronske opreme,
 zavarovanje strojeloma,
 zavarovanje stekla,
 zavarovanje splošne in delodajalčeve odgovornosti,
 zavarovanje vozil,
 kolektivno nezgodno zavarovanje članov Civilne zaščite Laško.


Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe
Rok izvedbe 5 let. Začetek zavarovanja 1. 4. 2021 od 00.00 naprej.


Predložitev ponudb
Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 29. 1. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 29. 1. 2021 ob 10.30 uri.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 733 87 31, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 733 87 00, telefaks (03) 733 87 15, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k oddaji ponudb za ˝ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE LAŠKO, JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ˝