OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Katalog informacij javnega značaja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Laško

Mestna ulica 2
3270 Laško
 
Tel.: 03 7338 700
Faks: 03 7338 740
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: http://www.lasko.si

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Uradne osebe, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja Občine Laško, s sedežem Mestna ulica 2, Laško, so:

Tina Rosina
direktorica Občinske uprave 03 7338 710 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Mag. Sandra Barachini višja svetovalka I
03 7338 729 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Dimitrij Gril vodja Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve
03 7338 728 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Dragica Čepin
vodja Oddelka za proračun in javne finance 03 7338 708 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Andrej Kaluža vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor 03 7338 705 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Luka Picej vodja Režijskega obrata
03 7338 714 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Boštjan Polajžar
višji svetovalec I za javna naročila in JZP
03 7338 735
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Martina Časl višja svetovalka I za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve 03 7338 713 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Mag. Andrej Flis vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 03 7338 731 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tanja Grabrijan višja svetovalka III za splošne in pravne zadeve 03 7338 711 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zgoraj navedene uradne osebe so pristojne za dajanje informacij javnega značaja iz svojega delovnega področja oziroma področja urada, pri čemer morajo upoštevati določbe Zakona o informacijah javnega značaja.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa: Seznam predlogov predpisov:
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Katalog upravnih postopkov:
Seznam javnih evidenc: Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Laško, je mogoč v posameznih uradih občine. Podatke iz posameznih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:


Druge informacije javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Laško najdete na spletni strani http://www.lasko.si v rubrikah novice in obvestila, javna naročila in razpisi ter projekti.

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč v času uradnih ur:
  • ponedeljek od 8. do 15. ure,
  • sreda od 8. do 17. ure,
  • petek od 8. do 13. ure.


CENIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Enotni cenik je določen v 17. členu UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (Uradni list RS, št. 24/16)


LETNA POROČILA
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2017
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2016
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • pogodba z zavetiščem in sredstva za oskrbo zapuščenih živali,
  • pravni promet z nepremičninami in cenitve nepremičnin.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.lasko.si
Odgovorna oseba: Franc Zdolšek, župan
Datum prve objave podatkov kataloga: 4. april 2007
Datum zadnje spremembe: 29. januar 2020
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Katalog informacij javnega značaja