OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izvoljeni manjkajoči člani svetov krajevnih skupnosti Rimske Toplice, Sedraž in Zidani Most

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V nedeljo, 31. marca,  so potekale naknadne volitve v svete treh krajevnih skupnosti, saj na rednih novembrskih lokalnih volitvah ni bilo vloženih dovolj kandidatur.  Volivci so glasovali na šestih voliščih, možnost pa so imeli glasovati tudi na predčasnem volišču. Volilna udeležba je bila 22 odstotna.
logo volitve2018 mali1
V KS Rimske Toplice je bil v volilni enoti 3 izvoljen Jože Klepej.

V KS Sedraž je bil v volilni enoti 1 izvoljen Marko Peklar, v volilni enoti 2 pa Julita Pilih.

V KS Zidani Most sta bila v volilni enoti 2 izvoljena Julijan Peterkovič in Dejan Matek, v volilni enoti 4 pa Igor Tovornik.
                                                                                                                                                                                               Občinska volilna komisija Laško

  POROČILO O IZIDU GLASOVANJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane