OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Predstavitev predlogov občanov za Participativni proračun

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Do 15. aprila 2020 smo na Občini Laško zbirali predloge projektov občanov za Participativni proračun. Le-ti so bili do 29. 5. 2020 pregledani s strani komisije in tisti, ki so ustrezali merilom, poslani KS-om na glasovanje. Prejeli smo 17 predlogov, od tega 3, ki se nanašajo na KS Laško, 6 – ki se jih nanaša na KS Sedraž, 2 – KS Rečica, 2 – KS Rimske, 2 – KS Jurklošter ter 2 predloga, ki se nanašata na KS Vrh nad Laškim. Med vsemi temi jih je merilom ustrezalo 10.

Merila, ki so objavljena na spletni strani Občine in bila objavljena v februarski številki Laškega biltena (št. 76/ 17. februar 2020) pod alinejo Kdaj je projektni predlog upravičen za glasovanje, so:
"Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
 • bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti,
 • še ni bil (so)financiran s strani občine,
 • je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem,
 • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih."


Krajevne skupnosti, ki so imele s strani svojih krajanov več predlaganih projektov in ki so skupno presegali vrednost 10.000 evrov, so izbrale naslednje predloge.

Predlagani projekti po krajevnih skupnostih so:
 • KS Laško:
Park ponosa; predlagatelj: Alojz Oberžan
 • KS Jurklošter:
Obnova in ureditev (šolskega) igrišča; predlagateljica: Maruša Horjak
 • KS Rečica:
Ureditev tematske poti – starodavni sprehod med lipami in vaškim koritom iz leta 1917; predlagatelj: Matjaž Pikl
 • KS Vrh nad Laškim:
 1. Ureditev okolice POŠ Vrh nad Laškim (postavitev klopi, miz, ograj, travnih plošč …) in
 2. Podaljšanje varovalnega opornega zidu pred POŠ Vrh nad Laškim; predlagatelj obeh predlogov: Stanko Selič
 • KS Sedraž:
 1. Parkirišče pri domu KS Sedraž; predlagatelj: Društvo Govce
 2. Obnova športnega igrišča na Breznem in nabava multifunkcijskega prenosnega zvočnika za izvedbo prireditev; predlagatelji: krajani Sedraža in Društvo upokojencev Sedraž
 3. Dokončanje prostorov v KS Sedraž, izvedba tal, nabava vitrine in elektro-agregata za razstavni prostor v Lišah; predlagatelj: Rudarsko društvo sv. Barbara.

Od občanov nismo prejeli nobenega predloga, ki bi se nanašal na Krajevne skupnosti Marija Gradec, Šentrupert in Zidani Most.

Vse informacije v zvezi s Partcipativnim proračunom najdete na prvi strani naše spletne strani, pod zavihkom Participativni proračun.
part proracun m
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane