Sprememba začasnega prometnega režima na državni cesti Zidani Most-Radeče

Velikost pisave:
Obveščamo vas o spremembi začasnega prometnega režima na cesti G1-5/0331 Zidani Most-Radeče, zaradi rekonstrukcije.

Dne 08.11.2020 je bila vzpostavljena delna zapora za 4. fazo, ki bo predvidoma trajala do 27.02. 2021.

  DELNA ZAPORA CESTE
ZAPORA CESTE