OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Modernizacija železniške proge Celje - Zidani Most

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V zadnjem času potekajo intenzivne aktivnosti načrtovanja predvidenih ureditev, ki se bodo izvajale v sklopu modernizacije proge in ostalih pripadajočih železniških in cestnih objektov.

Modernizacija sodi k navezovanju na "TEN" evropsko infrastrukturno omrežje ter posodobitvi V. in X. panevropskega prometnega koridorja. Vsa načrtovana dela bodo osnova za dosego večjih hitrosti, nosilnosti in večje varnosti. Naročnik projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Zaprla se bodo nivojska križanja na Trubarjevi ulici v Laškem, na Marija Gradcu pri teniških igriščih in pri Peklar ter v Rimskih Toplicah. Na celotni progi se bodo vgrajevale nove tirnice in betonski pragovi, kretnice bodo ogrevane.

Na železniški postaji v Laškem se bo zgradil podhod za pešce in kolesarje ter dostop potnikov na peron z dvigali. Star in dotrajan objekt skladišča bo porušen, namesto njega pa se bo uredilo parkirišče za 29 vozil in dve parkirni mesti za invalide. Na nasprotni strani bo parkirišče za 43 osebnih vozil in dve parkirišči za invalide. Ohranil se bo prehod za čas intervencij zaradi visokih voda in za čas prireditve Pivo in cvetje. Samo poslopje se bo preuredilo z avtomatskim javljanjem požara, protivlomnim sistemom, izvedle pa se bodo tudi notranje preureditve, ki jih pogojuje modernizacija proge.

Zaradi ukinitve obstoječih prehodov na območju Laškega se bo v Marija Gradcu zgradil nov cestni podvoz pod progo, dva mostova na Lahomnici, most čez Savinjo s pripadajočimi cestnimi navezavami in dostop do Radobelj.

V Rimskih Toplicah se bo prav tako zgradil izven nivojski podhod za potnike, ki bo vodil od postajnega poslopja do perona med tiroma. Nad peronom in stopniščem bo nadstrešek. V sklopu železniške postaje se bo uredilo 27 parkirnih mest in dve parkirni mesti za potrebe invalidov. Obnovili se bodo prepusti in nekateri oporni zidovi, na določenih mestih pa se bodo uredili novi. Ker se bo ukinil nivojski prehod železniška proga–cesta, bo treba zgraditi še določene navezovalne ceste na obstoječo cestno omrežje lokalnega in državnega pomena na območju Globokega.

ZP Lasko
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane