OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno naznanilo - Študija s predlogom najustreznejše variante za 3. razvojno os - sredinski del

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V prilogah objavljamo Javno naznanilo Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem Mestu (3. razvojna os - sredinski del) skupaj s Povzetkom za javnost.
Objavljamo tudi ostale podrobnosti glede Javne razgrnitve in seznanitve vključno z gradivom, vizualizacijo in obrazcem za pripombe (povzeto po   spletni strani Ministrstva za okolje in prostor).
3ros 2016 karta
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane