OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pobuda za pripravo sprememb in dopolnitev DPN-ja za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Državnega prostorskega načrta (DPN) za cesto G2–108 Hrastnik–-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (javna razgrnitev bo potekala od 19. februarja 2019 do 28. marca 2019).

  JAVNO NAZNANILO

  POVZETEK ZA JAVNOST

  GRADIVO

CESTA ZID. MOST
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane