OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podvoz proti Marija Gradcu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Dela na novem podvozu proti Marija Gradcu se nadaljujejo z izgradnjo kesona, ki bo omogočal promet vseh višin in bo protipoplavno varen. Vozišče v podvozu bo širine dvakrat po 3 m z robnima pasovoma in servisnima
hodnikoma, skupno torej 8,5m. Nov podvoz bo omogočal dostopnost prebivalcem do svojih domov za vse vrste vozil tako po višini, kakor po dolžini.
Podvoz bo izgotovljen do konca meseca septembra 2019.

PODVOZ PORTI MARIJA GRADCU
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane