OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Nov most preko Lahomnice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V sklopu vseh ureditev v Marija Gradcu na državni cesti R3 Laško-Šentrupert-Šentjur se bo zaradi neustreznih elementov mostu (širina, nosilnost, poplavna ogroženost)
zgradil nov most preko reke Lahomnice nad koto 100 letnih poplavnih vod, ki bo dopuščal vse obremenitve ter omogočal prevoze vsem transportnim vozilom (večja dostopnost do vseh krajev v zaledju občine) .
Trenutno se izvajajo pripravljalna dela za nov most M2 s preusmeritvijo reke Lahomnice.

MOST LAHOMNICA MAJ2019 1
MOST LAHOMNICA MAJ2019 2
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane