Spremembe in dopolnitve UN za parkirišče tovornih vozil KP4 (18.4.2017)

Velikost pisave:
  Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi odloka.

  Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN za parkirišče tovornih vozil KP4.