OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Participativni proračun občine Laško

Velikost pisave:
Spoštovani občanke in občani,
na Občini Laško smo se skupaj s svetnicami in svetniki odločili, da pristopimo k izvedbi participativnega proračuna v letih 2020 in 2021. S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite, da bi se v naši občini uresničilo. Vabim vas, da se povežete s sokrajani, oblikujete dobre predloge projektov in poskrbite tudi za podporo tem projektom. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno. Lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši.

 
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA
Vsaka občanka in vsak občan občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Laško je za leto 2020 za participativni proračun namenjenih 90.000 eur.

Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezne krajevne skupnosti, to je po 10.000 eur na eno krajevno skupnost v občini.

krajskupnosti1
10.000 EUR na eno krajevno skupnost

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu na spletni strani, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali v času glasovanja, ki bo natančno določeno naknadno.

Sodeluje lahko vsak polnoletni prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Laško.

KAKO LAHKO SODELUJEM?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu, ki ga lahko dobite v glavni pisarni Občine Laško, na spletni strani občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti. V okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:
ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontakt (e-pošta in telefon).

Pod zavihek Krajevna skupnost izvedbe projekta označite krajevno skupnost, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno krajevno skupnost.

Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.

V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
• Kaj konkretno predlagate?
• Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
• Kako naj bi se projekt izvedel?
• Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga navedite predviden znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk.


KDAJ JE PROJEKTNI PREDLOG UPRAVIČEN ZA GLASOVANJE?

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
• bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti,
• še ni bil (so)financiran s strani občine,
• je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem,
• ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

KAM IN KDAJ ODDAM PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do 15. 4. 2020, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po navadni pošti na naslov Občina Laško – Participativni proračun, Mestna ul. 2, 3270 Laško ali v glavni pisarni Občine Laško. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.

Predlogi, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost predlogov, bodo posredovani na posamezne Krajevne skupnosti, ki bodo izmed vseh prispelih za območje posamezne KS izbrali tri najbolj primerne, o katerih se bo glasovalo.

GLASOVANJE
Glasovanje o participativnem proračunu bo predvidoma potekalo od 6. 7. 2020 do 17. 7. 2020 po pošti oz. v glavni pisarni Občine Laško. Točna navodila bodo posredovana naknadno. Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Višina sredstev: 90.000,00 €
Zbiranje predlogov projektov: 17. 2. 2020 00:00 – 15. 4. 2020 23:59
Posredovanje predlogov posamezni KS: do 29. 5. 2020
Predstavitev predlogov na spletni strani Občine Laško: do 29. 6. 2020
Glasovanje o posameznih predlogih (predvidoma): od 6. 7. 2020 00:00 do 17. 7. 2020 23:59
Objava končnih rezultatov: 3. 8. 2020 ob 10:00

 

PREDSTAVITEV PREDLOGOV OBČANOV ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN, KI SO JIH SPREJELI V POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

Do 15. aprila 2020 smo na Občini Laško zbirali predloge projektov občanov za Participativni proračun.

Le-ti so bili do 29. 5. 2020 pregledani s strani komisije in tisti, ki so ustrezali merilom, poslani KS-om v izbiro.

Prejeli smo 17 predlogov, od tega 3, ki se nanašajo na KS Laško, 6 – ki se jih nanaša na KS Sedraž, 2 – KS Rečica, 2 – KS Rimske, 2 – KS Jurklošter ter 2 predloga, ki se nanašata na KS Vrh nad Laškim.


Med vsemi temi jih je merilom ustrezalo 10.

  več v priponki

OBJAVA KONČNIH REZULTATOV

Zaradi trenutne prioritete reševanja in popisovanja škode po nedavnem neurju, bomo končne rezultate objavili pozneje. Prosimo za razumevanje.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Statične Participativni proračun občine Laško